Úvodní strana > Aktuality archiv > Nové poplatky za pobyt dítěte v Jeslích sídliště Svobody

Nové poplatky za pobyt dítěte v Jeslích sídliště Svobody

TGM radnice nová (8)

Nové platby v jeslích platí od 1. 4. 2019.

Město Prostějov zřídilo Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkovou organizaci (dále jen „jesle“), usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 16. 12. 1993.
 
„Jesle, které město zřídilo jako pomoc rodinám, kde matky jsou zaměstnány nebo studují, slouží pro zabezpečení výchovné péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Vytváří podmínky pro uspokojování psychických a fyzických potřeb dětí. Mimo provoz jeslí je poskytována také služba „hlídání dětí“ pro rodiče, kteří si nemohou zajistit péči o dítě jiným způsobem,“ uvedl primátor města František Jura s tím, že kapacita jeslí je 25 dětí. Obložnost v roce 2018 byla 77 procent.

„To znamená, že při obložnosti 75 procent a více je považován provoz dětského zařízení jako 100 procentní. Letos v lednu bylo přihlášeno 24 dětí na denní docházku a 5 dětí na takzvané hlídání dětí,“ doplnila náměstkyně primátora Alena Rašková. Dle jejího vyjádření byly poslední úpravy plateb v jeslích provedeny na stravné – v roce 2014; ošetřovné – v roce 1994; hlídání dětí – v roce 2014.

Nové platby v jeslích od 1. 4. 2019:

1) stravné (pozn.: bez navýšení)   32 Kč/den
2) ošetřovné
rodina s příjmy do hranice životního minima   17 Kč/den
rodina s příjmy nad hranici životního minima do 1,25 násobku životního minima   35 Kč/den
rodina s příjmy nad hranici 1,25 násobku životního minima do trojnásobku životního minima   52 Kč/den
rodina s příjmy nad trojnásobek životního minima   70 Kč/den

Nová denní maximální platba ošetřovné a stravné   102 Kč
Nová měsíční maximální platba za jesle   2.346 Kč

Nové platby v jeslích představují navýšení maximální platby za ošetřovné a stravné o 22 Kč/den, resp. 506 Kč/měsíc.

3) hlídání dětí
polodenní   70 Kč/den
celodenní   140 Kč/den

Nové ceny představují navýšení platby za dopolední hlídání o 20 Kč/den a za celodenní hlídání o 40 Kč/den.

Aktuální platby v jeslích:

1) stravné   32 Kč/den
2) ošetřovné (odstupňováno podle příjmů rodiny)
rodina s příjmy do hranice životního minima   12 Kč/den
rodina s příjmy nad hranici životního minima do 1,25 násobku životního minima   24 Kč/den
rodina s příjmy nad hranici 1,25 násobku životního minima do trojnásobku životního minima   36 Kč/den
rodina s příjmy nad trojnásobek životního minima   48 Kč/den

Slevy na ošetřovném nejsou v současné době v jeslích využívány.

Denní maximální platba ošetřovné a stravné   80 Kč
Měsíční maximální platba za jesle   1.840 Kč

Provozní dny jsou hrazeny i v době nepřítomnosti dítěte v jeslích.

3) hlídání dětí
polodenní   50 Kč/den
celodenní   100 Kč/den

„Platbu za hlídání platí rodiče za dny, kdy jsou děti přihlášené. Tuto službu využívají rodiče dětí, kteří pobírají rodičovský příspěvek a mají dítě mladší 2 let. Podle zákona tito rodiče mohou využít služby ve státním zařízení jen v rozsahu 46 hodin/měsíc,“ uzavřela náměstkyně Rašková.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 18.3.2019 6:20:55 | přečteno 1070x | Anna Kajlíková
load