Úvodní strana > Aktuality archiv > O prodej bytu je nebývalý zájem

O prodej bytu je nebývalý zájem

TGM radnice

Cena bytu v Netušilově ulici vyletěla téměř k milionu.


Zájemci o byt, který město Prostějov nabídlo k prodeji, začali jeho původní cenu (minimální kupní cena dle znaleckého posudku 600 tisíc korun) „přebíjet“ jako při klasické dražbě.  O prodej jednotky č. 1622/15 o výměře 42,93 m2, byl veliký zájem.

„Zájemců o koupi bylo deset a cena se postupně dostala až na částku 909 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že Rada města Prostějova prodej zastupitelům doporučuje schválit. V průběhu měsíce prosince 2016 byl nájemní vztah s oprávněným nájemcem ukončen a došlo ke zpětnému předání této bytové jednotky společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., která zajišťuje její správu. Záměr prodeje byl v době od 15.03.2017 do 02.05.2017, v souladu s ustanovením zákona, zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Prostějova. Zájemci mohli své nabídky podat v písemně formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce do 28.04.2017.

„Před uzavřením kupní smlouvy bude vybraný uchazeč povinen zaplatit celou kupní cenu (část již uhrazena formou kauce) a požadované náklady spojené s prodejem předmětných nemovitostí. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude kupní smlouva uzavřena, zaplacená kauce se nevrací a připadne Statutárnímu městu Prostějovu. Současně bude osloven další uchazeč, kterému bude poskytnuta stejná lhůta pro uzavření kupní smlouvy,“ uzavřel náměstek Fišer. 


Foto: MMPv

Vytvořeno 22.5.2017 10:58:54 | přečteno 284x | Anna Kajlíková
load