Úvodní strana > Aktuality archiv > Obyvatele v ulici Česká čeká oprava vodovodu

Obyvatele v ulici Česká čeká oprava vodovodu

Česká vodovod

V letošním roce plánují Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., mimo jiné, opravu vodovodu v ulici Česká.

„Tento vodovod je z roku 1922 a již značně překračuje svoji životnost,“ vysvětluje důvod opravy 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a pokračuje:

„Dá se předpokládat, že vzhledem ke stáří vodovodního řadu budou i přípojky, které nebyly v minulosti již opraveny, ve špatném technickém stavu. Proto by bylo vhodné při probíhající opravě opravit i přípojky. Jejich špatný technický stav by totiž mohl zvyšovat ztráty vody na vodovodní síti. Současný vodovodní řad je z litiny a bude nahrazen opět tvárnou litinou.“

K apelu na tamní obyvatele se připojuje také ředitel VaK Prostějov, a.s. Pavel Řepka: 

„Z hlediska oprav přípojek se lidé mohou obracet na stavební úřad, z hlediska technického a přepojení na Moravská vodárenská, a.s a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s..“ Jak dodává, vzhledem k tomu, že se vodovod nachází v travnatém pásu mezi místní komunikací a chodníkem, bude nutné vykácet lípy, které stojí téměř přímo na vodovodním řadu.

Předmětné stromy jsou totiž na konci své životnosti a navíc nejsou, vzhledem k blízkým nemovitostem, vhodným kultivarem do omezeného uličního prostoru. Takové stromy musí být pravidelně co dva roky ošetřovány tzv. „řezem na hlavu“, který je finančně nákladný.

„V návaznosti na výkopové práce, po opravě vodovodu, následně provedeme také výměnu sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení (stáří cca 40 roků). Letos na podzim bude realizována nová výsadba stromů v celé ulici. Zvolíme pro ni vhodný kultivar pro uliční stromořadí,“ říká 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

O přesném termínu opravy vodovodu však ještě není rozhodnuto.

„Vzhledem k tomu, že se akce bude teprve takzvaně soutěžit, není v současnosti možné informovat o přesném termínu zahájení prací. Každopádně by měly proběhnout letos, pokud možno co nejdříve,“ uzavírá ředitel VaK Prostějov a.s. Řepka.

 

Podle zákona 274/2001 Sb. paragraf 3 odst. 1, „Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem“.


Mapa: seznam.cz
Zdroj: MMPv + VaK Prostějov .as.
Vytvořeno 2.2.2021 11:33:11 | přečteno 913x | Anna Kajlíková
load