Úvodní strana > Aktuality archiv > Odešel velikán, kněz, vlastenec, buditel, mecenáš - psal před 100 lety tisk

Odešel velikán, kněz, vlastenec, buditel, mecenáš - psal před 100 lety tisk

Mlčoch foto

Připomínáme si kněze, biblistu, kanovníka olomoucké kapituly Melchiora  Mlčocha.

Před sto lety – na Velký pátek, 6. dubna 1917 – zemřel v Olomouci ve svých čtyřiaosmdesáti letech – kněz, biblista, kanovník olomoucké kapituly, prelát, profesor biblistiky na bohoslovecké fakultě olomoucké univerzity Melchior Mlčoch.

„Odešel velikán, kněz – vlastenec, buditel, mecenáš,“ tak o něm psal dobový tisk. Na Velikonoční neděli 8. dubna 1917 se s ním v Olomouci a rodných Kladkách loučily stovky lidí. Mezi nimi byli kněží, zástupci českých spolků, škol, úředníci.

Mons. Melchior Mlčoch byl spjatý svým působením s olomouckou univerzitou. Byl vynikajícím znalcem hebrejštiny, semitských jazyků a Starého zákona. Z této oblasti napsal různé učebnice a knihy, například Státověda biblická, Mluvnice hebrejského jazyka, Žaltář aneb kniha žalmů.

Výraznou stopu zanechal také v Prostějově. V letech 1862–1869 zde působil jako katecheta a ředitel hlavní školy a nižší reálky ve Školní ulici. Významně pozvedl úroveň výuky. Do osnov zařadil tělesnou výchovu. Prosazoval také výuku češtiny podle osnov. Podporoval chudé žáky a česká divadelní představení v Prostějově. Pod jeho vedením se změnila organizace výuky a další předpisy. Melchior Mlčoch patřil k  představitelům a podporovatelům české strany. I on bezpochyby přispěl v roce 1867 k vítězství české strany v obecních volbách a k volbě českého starosty Floriána Nováka.


Zdroj a foto: Hana Bartková

Vytvořeno 6.4.2017 13:48:47 | přečteno 266x | Anna Kajlíková
load