Úvodní strana > Odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem

Odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem

o_radnice-mensi.jpg

Vláda vydala vzorové poučení o právech na odstoupení od smluv a nové formuláře smluv pro sjednání dočasného užívání ubytovacího zařízení.

Ve Sbírce předpisů vyšlo Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku, účinném od 1. 1. 2014, a je transpozicí příslušných ustanovení směrnice o právech spotřebitelů. Nový občanský zákoník ukládá podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedeny v § 1811 a v § 1820 občanského zákoníku.
Nařízení vlády tak přináší pro podnikatele ve vztahu ke spotřebitelům tyto změny:
· podnikatel může využít vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv (viz první část přílohy k nařízení vlády) a tak snadnou formou předat spotřebiteli povinné údaje o podmínkách, lhůtách a postupech pro uplatnění tohoto práva, jakož i údaje o souvisejících nákladech apod. Povinné informace však může spotřebiteli sdělit i jiným způsobem. Současně musí poskytnout formulář pro odstoupení, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (formulář je zcela nový požadavek). Je na spotřebiteli, zda tento formulář využije, nebo zvolí jinou formu odstoupení od smlouvy.
· nová právní úprava pomáhá podnikatelům poskytnout spotřebiteli v úplnosti všechny ze zákona povinné informace o možnosti odstoupit od smlouvy, a to např. i ve vztahu k různým modalitám odstoupení od smlouvy, které se liší v případě smluv o koupi zboží a v případě smluv o poskytování služeb; specifická pravidla jsou stanovena např. pro situace, kdy je předmětem smlouvy opakované plnění; upraveny jsou i náklady na odstoupení, které nese spotřebitel (opět jiná je situace u koupě zboží a jiná u poskytování služeb)
(http://www.mpo.cz/dokument144326.html)

Dále ve Sbírce předpisů vyšlo Nařízení vlády č. 364/2013 Sb. o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby. (§ 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
a) náležitosti formuláře obsahujícího informace, které podnikatel poskytne spotřebiteli před uzavřením smlouvy,
b) náležitosti formuláře pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby.

Vytvořeno 28.11.2013 6:00:00 | přečteno 424x | Mgr. Jana Gáborová
load