Úvodní strana > Aktuality archiv > Olomoucká aglomerace jednala o nových projektech

Olomoucká aglomerace jednala o nových projektech

ND (2)

Změnit se má také strategie.

 

Velký krok udělala Olomoucká aglomerace v otázce realizace projektů během roku 2017. Současně intenzivně pracuje na přípravě dalších a to pro rok letošní. O dosavadních výsledcích a o změnách ve strategii pro další období jednali pracovníci olomouckého magistrátu se zástupci členských měst a obcí i dalšími případnými příjemci dotací z prostředků integrovaných teritoriálních investic (ITI).

Během dosavadního fungování ITI Olomoucké aglomerace bylo vyhlášeno 28 výzev (druhý nejvyšší počet v ČR) a řídicí výbor ITI vydal 127 vyjádření k různým projektům. Celkový objem podpory pro projekty, které získaly od řídicího výboru ITI vyjádření o souladu se strategií ITI Olomoucké aglomerace, je skoro 2,2 miliardy korun.

„Z prezentovaných údajů vyplynula důležitá skutečnost, že prostředky jsou skutečně čerpány na mnoha místech, rovnoměrně rozložených na celém území aglomerace. Dotace tedy v žádném případě neputují jen do nějakých větších center, ale i do menších obcí,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs, který je garantem pro oblast ITI radnice v Olomouci.

Přítomní pak na semináři dostávali i praktické informace pro přípravu dalších projektů a čerpání dotací. Dozvěděli se například to, jak připravovat projekty, aby plnily všechna kritéria, jako je integrovanost i teritoriálnost. V praxi jde o to, že projekt, který chce získat podporu, musí přinášet prospěch ve více oblastech na území Olomoucké aglomerace a je hodnocen v kontextu s dalšími projekty a aktivitami. Pokud má například uspět projekt na modernizaci školy, musí být zvažován i v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury, s otázkou zaměstnanosti, popřípadě dalšími oblastmi.

Další pozitivní prvek integrovanosti projektů ITI je vidět na revitalizaci turisticky zajímavých památkových objektů. Konkrétně se jedná o kostel svatého Mořice a kapli svaté Anny v Olomouci, chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, hrad Šternberk, olomouckou radnici a prostějovský Národní dům. Díky podpoře z ITI jsou projekty vzájemně propojeny prostřednictvím propagačního videa, které se v současné době připravuje, společnými propagačními materiály a dalšími aktivitami.

Během semináře byly prezentovány také důležité změny strategie 2018. Jedná se například o navýšení alokace prostředků na tramvajové tratě či o rozšíření cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání o kategorii 50 a více let.

Pro Olomouckou aglomeraci je v prostředích ITI alokováno celkem 4,6 miliardy korun, které je nutné do roku 2023 vyčerpat. Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace hodnotí projekty, které spadají do tří strategických cílů, kterými jsou Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce, Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky a konečně rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života. Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace předpokládá, že do konce letošního roku vyčerpá 37 procent alokovaných prostředků, což je mimochodem nejvíce ze všech sedmi ITI aglomerací a metropolitních oblastí v České republice.

Michal Folta


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 9.3.2018 6:15:28 | přečteno 218x | Anna Kajlíková
load