Úvodní strana > Aktuality archiv > Opatření související s problematikou osob bez přístřeší v období zimy 2015-2016

Opatření související s problematikou osob bez přístřeší v období zimy 2015-2016

Azylový dům

V současné době se mnoho osob i rodin dostává do situace spojené se ztrátou bydlení. Zvládnutí této situace je o to náročnější v zimním čase. Proto odbor sociálních věcí připravuje nezbytná opatření ke zvládnutí tohoto období i v případě velkých mrazů. Mezi osobami bez přístřeší jsou i tací, kteří během roku pomoc nevyhledávají, změna však nastává v zimním období, kdy je třeba pomoc poskytnout i těmto lidem. 

Pro obyvatele, kteří by pomoc potřebovali, má Statutární město Prostějov zajištěno prostřednictvím Azylového centra krizové ubytování a pomoc lidem v nouzi i v zimním období. Kapacita azylového centra je následující:

  • Azylový dům pro muže a ženy – kapacita 34 lůžek (28 muži, 6 ženy).
  • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – kapacita 10 rodičů, max. 30 dětí.
  • Noclehárna pro muže a ženy – kapacita 19 lůžek (15 muži, 4 ženy).
  • Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy – okamžitá kapacita 21 míst (15 muži, 6 ženy).
  • Terénní program – pracovník je v terénu každý všední den.

„Azylové centrum v Prostějově má v období velkých mrazů navíc připravenou možnost poskytnout lidem bez domova zdarma přespání v teple na rozkládacím lůžku, kterých je k dispozici deset. Mimo to funguje i služba nízkoprahového denního centra, kde mohou klienti pobývat přes den, mají možnost využít sociálního zázemí, hygienickou očistu, možnost vyprání a usušení prádla. V nízkoprahovém centru je podávána polévka, káva, čaj a konzervovaná strava,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. 
Součástí služeb je i terénní program. Terénní sociální pracovník mapuje pohyb a pobyt bezdomovců, poskytuje informace (informační letáky), a jeho úkolem je pomoc lidem bez domova přímo v terénu. Je však na rozhodnutí každého klienta zda tuto pomoc využije nebo ne. 
„Tuto terénní sociální práci rozšíří během zimního období i odbor sociálních věcí a zintenzivní práci v terénu prostřednictvím depistážní činnosti se zaměřením na lokality s větším výskytem osob bez přístřeší jako je nádraží, park, nákupní centra a podobně. V zimním období bude sociální práce náročnější. I nadále bude probíhat spolupráce s ubytovnami, zařízeními sociálních služeb a dalšími organizacemi, které mají možnost podílet se na řešení vzniklé situace,“ doplnil Smetana. Odbor sociálních věcí má opětovně přislíbenou pomoc Charitou Prostějov, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Spolupráci rovněž neodmítli ani České dráhy, kdy bude v období větších mrazů ponechána k dispozici hala v budově Českých drah – hlavní nádraží. Rovněž je zajištěna spolupráce s městskou policií. I přes náročnost situace v zimním období bude snaha všech zúčastněných subjektů pomoc poskytnout.

Azylový dům

Azylový dům

Azylový dům

 
Azylový dům

Azylový dům

 
Azylový dům

Azylový dům

 
 
Vytvořeno 27.11.2015 15:49:57 | přečteno 488x | Jiří Třísko
load