Úvodní strana > Aktuality archiv > Oprava rybníka v Krasicích jde do druhého zadávacího řízení

Oprava rybníka v Krasicích jde do druhého zadávacího řízení

TGM radnice nová (6)

Vybraný uchazeč na provedení stavebních prací na regeneraci rybníka v Krasicích neuzavřel smlouvu, a proto musela Rada města Prostějova zrušit své usnesení o uzavření smlouvy o dílo a vyhlásit nové zadávací řízení.


Rada města Prostějova musela zrušit své usnesení o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“. Vybraná firma „AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí – Lavičky“ od zakázky odstoupila a radní proto museli schválit opakované zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky.

„Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Novou výzvu k podání nabídek zašleme desítce možných zájemců. Na financování části nákladů stavby nám byl dán příslib poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto finance by mohly pokrýt až osmdesát procent uznatelných nákladů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Regenerace rybníka má přinést nejen kompletní úpravu, ale také zajistit pro obyvatele relaxační zónu.

„Stávající hráz bude takzvaně vysvahována a kamenným pohozem zpevněny břehy a hráz. Souběžně vznikne nová spodní výpusť, což je otevřený požerák s vypouštěcím potrubím se dvěma šachtami. Na přítoku budou vybourány a ve stejném rozsahu znovu vybudovány vtokový objekt, rozdělovací šachta a čelo na výtoku propustku nad rybníkem. Opravíme usazovací jímku napojenou na rozdělovací šachtu. Součástí regenerace bude i údržba zeleně, odstranění nevhodných náletových dřevin a výsadba vodních rostlin. Při opravách necháme vyčistit obě odpadní potrubí,“ nastínil náměstek Fišer. Předpokládaný termín zahájení prací je od 1. 3. 2017, požadovaný termín dokončení kompletního díla má být nejpozději do 30. 9. 2017. Předběžný rozpočtovaný objem prací je celkem 3,1 milionu korun bez DPH.


Vytvořeno 3.10.2016 6:57:50 | přečteno 213x | Anna Kajlíková
load