Úvodní strana > Aktuality archiv > Osmý díl seriálu: Volební období pomalu končí, radní bilancují

Osmý díl seriálu: Volební období pomalu končí, radní bilancují

Přívětivý úřad 2018

- v oblasti samosprávy a výkonu státní správy. Čeho se podařilo dosáhnout? Jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?


Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme osmý díl seriálu - tentokrát půjde o oblast samosprávy a výkonu státní správy:
- nadále budeme spolupracovat s osadními výbory
- budeme pokračovat v besedách s občany a s podnikateli
- budeme pokračovat v projektu Zdravé město a místní Agenda 21
- budeme klást důraz na další zlepšování práce magistrátu
- zrealizujeme další opatření ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice

Pravidelně vyhodnocujeme všechny zápisy ze zasedání osadních výborů a řešíme průběžně žádosti a připomínky.
Spolupráce probíhá i formou tradičních besed s občany v jednotlivých částech města, jako například tradiční setkání vedení města s občany. Pro jednotlivé místní části byla například vyčleněna disponibilní částka ve výši 1,0 mil. Kč, o jejímž využití rozhodují občané přímo.

Stranou nezůstává ani spolupráce vedení města s podnikateli a jejich expanze do průmyslové zóny, s čímž ruku v ruce jde i dlouhodobě nízká nezaměstnanost.

Zdárně pokračují aktivity projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – známé jsou projekty a kampaně jako například Den bez aut, Den Země, Den seniorů, Dny zdraví, Den diabetu, Den melanomu, Dětský čin roku, Den s IZS, soutěž O pohár Zdravého města či různé festivaly a besedy. Více informací naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/

Daří se i další zlepšování práce magistrátu, který získal, stejně tak jako město Prostějov, řadu ocenění. Vstřícnost, přívětivost a kvalita - tak by se v globále dala popsat „značka“ města a jeho magistrátu.

Bez samotných obyvatel by ovšem například nebylo žádné ocenění za třídění odpadu - takzvaná Keramická popelnice. První místo v kraji v soutěži Aktivní obec (v třídění elektrozařízení) je také dílem obyvatel města a patří jim za to veliký dík. A nejsou to jen tato ocenění. Níže uvádíme ta za poslední čtyři roky.

Národní cena kvality – program CAF Excelentní organizace vítěz 2017

Přívětivý úřad 2016 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2017 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2018 – 1.  místo v Olomouckém kraji
Přívětivý úřad 2018 – 3.  místo v rámci České republiky

Ocenění Keramická popelnice:
2014 - kategorie města a městyse 9. místo
2015 - kategorie nad 15 000 obyvatel 4. místo
2016 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2017 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2018 - kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo

Soutěž Aktivní obec (pořádal Asekol a.s.) v roce 2017 první místo v kraji.

Zlatý Erb - KRAJSKÉ KOLO OLOMOUCKÉHO KRAJE - Nejlepší webová stránka města
- 2017  - 2. místo
- 2018  - 1. místo

Rating města
Statutátrní město Prostějov bylo v rámci ratingu vždy hodnoceno jako jedno z nejlepších, a to v rámci hodnocených měst České republiky. (přehled dvou posledních volebních období): 

Rok Výhled Národní rating subjektu
2010 stabilní Aa1.cz
2011 stabilní Aa1.cz
2012 stabilní Aa1.cz
2013 pozitivní Aa1.cz
2014 stabilní Aaa.cz

Rok Výhled Mezinárodní rating subjektu Národní rating subjektu 
2015 stabilní A1 Aa1.cz 
2016 stabilní A1 Aa1.cz 
2017 pozitivní A1 Aa1.cz 

Vedení města také stále více pracuje na takzvané transparentní radnici a zveřejňuje na svém webu informace typu registr pohledávek, rozklikávací rozpočet, transparentní účet, přehled uzavřených veřejnoprávních smluv, faktury jak ty odeslané, tak přijaté. Bez zajímavosti není ani Monitor – informační portál MFČR. Vše k vidění https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/transparentni-radnice/na-pravou-miru/
Zmiňme také snahu o bezodkladné řešení událostí, na které občané mohou upozornit na webu města v sekci Požadavky občanů https://www.prostejov.eu/cs/obcan/pozadavky-obcanu/ ,jako například Požadavky občanů nad mapou. Zde mohou konkrétně zmínit různé nedostatky ze svého okolí. Informace pak putuje přímo k rukám odpovědných pracovníků, kteří bezodkladně zajišťují vyřízení celé situace.  Pomocnou rukou při informování a spolupráci s občany jsou od roku 2016 městské facebookové stránky: https://www.facebook.com/statutarni.mesto.prostejov/ .


První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html
Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html
Třetí díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html
Čtvrtý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-dopravy.html
Pátý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html
Šestý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/sesty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji.html
Sedmý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/sedmy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci.html
Příloha:  Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018 ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

RNDr. Alena Rašková, primátorka, Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek, Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně, Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek, Bc. Pavel Smetana, náměstek, PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný radní.

Výběr z fotografií: MMPv


Ocenění města

Excelentní úřad 2017 (7)

Excelentní úřad 2017 (7)

 
Excelentní úřad 2017 (1)

Excelentní úřad 2017 (1)

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (2)

KERAMICKÁ POPELNICE (2)

 
ocenění města

ocenění města

 
Excelentní úřad 2017 (3)

Excelentní úřad 2017 (3)

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (4)

KERAMICKÁ POPELNICE (4)

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (5)

KERAMICKÁ POPELNICE (5)

 
Přívětivý úřad 2016

Přívětivý úřad 2016

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (6)

KERAMICKÁ POPELNICE (6)

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (1)

KERAMICKÁ POPELNICE (1)

 
Zlatý erb

Zlatý erb

 
KERAMICKÁ POPELNICE  (3)

KERAMICKÁ POPELNICE (3)

 
Přívětivý úřad 2018 a

Přívětivý úřad 2018 a

 
Přívětivý úřad 2018

Přívětivý úřad 2018

 
Rating 2015

Rating 2015

 
Rating 2016

Rating 2016

 
 
Vytvořeno 14.8.2018 14:33:40 | přečteno 180x | Anna Kajlíková
load