Úvodní strana > Aktuality archiv > Otázky na řešení Kulturního a společenského centra Prostějova

Otázky na řešení Kulturního a společenského centra Prostějova

Společenský dům

Vedení města již předložilo svoji vizi, jak řešit otázku Společenského domu a jeho okolí v historickém centru města.

Od té doby uběhlo pár týdnů a náměstek primátora Jiří Rozehnal informuje o vývoji situace:

Rada města Prostějova na své schůzi dne 24. 4. 2019 projednala záměr uspořádání urbanistické soutěže na dostavbu jižní části centra Prostějova a usnesením jej doporučila Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.
 
Cílem je vyřešit tyto základní aspekty

1. rekonstrukce Kulturního a společenského centra (KaSC),
2. řešení nevyhovujícího prostoru tržnice,
3. výstavba parkovacího domu,
4. dostavba řady proluk vzniklých necitlivými demolicemi na přelomu 70. a 80. let 20. století.

Po schválení zastupitelstvem začne finální příprava zadání urbanistické soutěže

Po vyhlášení výsledků bude vybráno to nejvhodnější řešení pro danou lokalitu města. Poté bude následovat územní studie a souběžně s tím příprava projektových dokumentací pro jednotlivé objekty či území v dané řešené lokalitě. Cílem je začít řešit celou lokalitu postupně v jednotlivých etapách s předpokladem zahájení prací 1. 4. 2020 a to právě budovou dnešního KaS centra, na to budou průběžně či souběžně navazovat další prvky v lokalitě.

Anketa mezi občany Prostějova, jak řešit celou situaci 

Na anketu přišlo 534 odpovědí a já chci všem občanům touto cestou poděkovat. Všechny relevantní připomínky budou součástí zadání připravované urbanistické soutěže. Stejně tak, jako připomínky zastupitelů města. Občany města jsme oslovili touto anketou a proběhlo také veřejné setkání v KaS centru. Po vyhodnocení výsledků urbanistické soutěže zvážíme další postup.
Vyhlášení urbanistické soutěže předpokládáme počátkem června tohoto roku a vyhlášení výsledků do konce září 2019. Jen připomínám, že zadání této soutěže bude předloženo ke schválení zastupitelům na zasedání dne 11. 6. 2019.

Tržnice

Na tyto otázky nám odpoví výsledky zmiňované urbanistické soutěže, my na to budeme připraveni.


Ilustrační foto: MMPv 

Vytvořeno 29.4.2019 10:34:24 | přečteno 418x | Anna Kajlíková
load