Úvodní strana > OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

o_radnice-mensi.jpg

obyvatelům Sídliště Svobody bloky 9,10,11 v Prostějově:

Oznamujeme Vám, že od 1. 9. 2014 zahájíme práce na akci: „Regenerace sídliště Svobody v Prostějově Bloky 9,10,11“.

Stavební práce budou realizovány na základě vydaného povolení tak, aby bylo omezení dopravy co nejmenší. Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, parkovištích a chodnících v okolí vašich domů. Součástí stavby bude také rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava zeleně a osazení mobiliáře.

Rekonstrukci bude provádět firma Skanska a.s.
Za Magistrát města Prostějova bude provádět stavební dozor pracovník
Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner.

Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd,
tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na těchto ulicích.
Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů
s přístupem k Vašim nemovitostem.
Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do poloviny měsíce listopadu 2014.

Pokud budete potřebovat bližší informace, kontaktujte Ing. Petr Brücknera, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno).
Práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí p. Rozehnal, telefon 737 257 058.

Dovolte, abych závěrem tohoto oznámení vyslovil přesvědčení,
že při vzájemné vstřícnosti proběhnou práce bez větších komplikací.

Děkuji za pochopení.

Ing. Antonín Zajíček
vedoucí Odboru rozvoje a investic

schéma rekonstrukce ve formátu Pdf naleznete ikona souboruzde. (2,27 MB)

Vytvořeno 25.8.2014 6:00:00 | přečteno 460x | Mgr. Jana Gáborová
load