Úvodní strana > Aktuality archiv > OZNÁMENÍ Magistrátu města Prostějova

OZNÁMENÍ Magistrátu města Prostějova

Prostějov letecký snímek

V první polovině měsíce května roku 2019 budou zahájeny stavební práce na akci: „Komunikace Sušilova, Prostějov“.

Obyvatelům města Prostějova:

Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích a chodnících v okolí Vašich nemovitostí. Stavební práce budou realizovány na základě vydaného povolení tak, aby byla omezení co nejmenší.

Rekonstrukci bude provádět firma Jamastav Moravia a.s..
Stavební dozor bude provádět pracovník Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Petr Brückner.

Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na páteřní komunikaci, tak i na místních komunikacích dotčených stavbou. Po celou stavbu bude zakázáno parkovat v prostoru rekonstruované komunikace.Po dohodě se stavební firmou, pokud to stavební práce umožní, bude možné stavbou projet.
Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem.

Stavba bude realizována od května do července 2019.

Zhotovitel stavby firma Jamastav Moravia a.s.;  zajistí během výstavby svoz popelnic s komunálním odpadem a popelnic s bioodpadem od nemovitostí dotčených stavbou k místu, kde bude po dohodě s firmou FCC Prostějov zajíždět vůz na svoz komunálního odpadu a bioodpadu. Popelnice musí být viditelně umístěny před domem.

V případě bližších informací kontaktujte Petra Brücknera, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno).
Práce na stavbě za zhotovitele stavby firmu Jamastav Moravia a.s. bude řídit stavbyvedoucí Pavel Zapletal, telefon 778 066 204.


Sušilova

Zdroj a foto: vedoucí Odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček


Vytvořeno 29.4.2019 6:36:54 | přečteno 572x | Anna Kajlíková
load