Úvodní strana > Aktuality archiv > Pátý díl seriálu: volební období je v polovině – bilancujeme v oblasti životního prostředí

Pátý díl seriálu: volební období je v polovině – bilancujeme v oblasti životního prostředí

kvetoucí město 1

Jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018 a čeho se podařilo dosáhnout?

 

Zveřejňujeme pátou část osmidílného seriálu, která se zaměřuje na plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila v oblasti životního prostředí.


Které body si v prohlášení radní stanovili?

- rozšíříme plochy zeleně, včetně výsadby všech vhodných druhů stromů a keřů

- budeme realizovat opatření k omezení prašnosti ve městě

- velkou pozornost budeme věnovat problematice komunálních odpadů

- rozšíříme a zatraktivníme biokoridor Hloučela


Jak se daří jednotlivé body plnit?

Pokračuje výsadba nových stromů a keřů. Ve volebním období  roku 2014 – 2018 se vysadilo:

  • v roce 2014 se vysadilo 587 ks stromů a 4 416 keřů

  • v roce 2015 se vysadilo 590 ks stromů a 1 800 keřů

  • v roce 2016 se vysadilo 355 ks stromů a 4 345 keřů

Maximálně se snažíme realizovat opatření ke snižování prašnosti, mimo výsadby nové zeleně je to i pravidelný úklid městských komunikací, a to máme na mysli i těch krajských (Plumlovská, Brněnská, Svatoplukova, Vrahovická, Wolkerova, Újezd, Dolní, Kostelecká, Vápenice, Palackého, Olomoucká, Kralická, Určická, Žeranovská, Domamyslická, Čs. armádního sboru). Město každoročně investuje jen do úklidu krajských komunikací cca 570 tisíc korun.

Na vynikající úrovni je i likvidace komunálních odpadů. Výborně fungují dva sběrné dvory, na vysoké úrovni je i separace a třídění odpadů, o čemž svědčí naše každoroční umístění v soutěži města Olomouckého kraje – v loňském roce 3. místo mezi městy nad 15 tisíc obyvatel.

Máme připraveny studie a projekty k rozšíření biokoridoru Hloučela - území v severozápadní části Prostějova na pravém břehu říčky Hloučela o ploše cca 2,7 ha. Navrhujeme rozšíření ploch zeleně sloužících k rekreačním účelům v návaznosti na stávající biokoridor Hloučela.

Kromě založení lučního trávníku zde plánujeme vysazení cca 150 stromů a 690 m2 keřů, výstavbu pěších komunikací v šířkách 1,5 m a 2,5 m z mechanicky zpevněného kameniva a umístění laviček bez opěradel doplněných odpadkovými koši. Na volných plochách vznikne květnatá louka, jako doplněk je navržena terénní modelace. V současné době jsou zpracovány projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Odhad nákladů byl vyčíslen na cca 5,9 mil. Kč (včetně DPH). V jednání je také žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. 


ikona souboru Programové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

První díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171108

Druhý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171310

Třetí díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html

Čtvrtý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-dopravy.html

Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboru ZDE


Foto: MMPv


Pátý díl seriálu: PP

kvetoucí město 1

kvetoucí město 1

 
kvetoucí město

kvetoucí město

 
kvetoucí město 2

kvetoucí město 2

 
Spiteznerky 2jpg

Spiteznerky 2jpg

 
spitznerky 5

spitznerky 5

 
kvetouci smetanky

kvetouci smetanky

 
Spitznerky 4

Spitznerky 4

 
Spitznerky 3r

Spitznerky 3r

 
vnitroblok Bulharská (15)

vnitroblok Bulharská (15)

 
stezka Martiňákova   pod Kosířem

stezka Martiňákova pod Kosířem

 
Spitznerky

Spitznerky

 
Spitznerky 1

Spitznerky 1

 
vnitroblok Bulharská (14)

vnitroblok Bulharská (14)

 
vnitroblok Bulharská (17)

vnitroblok Bulharská (17)

 
vnitroblok Bulharská (11)

vnitroblok Bulharská (11)

 
kvetouci smetanky2

kvetouci smetanky2

 
kvetouci smetanky1

kvetouci smetanky1

 
kvetouci smetanky3

kvetouci smetanky3

 
LOUKA V CENTRU MĚSTA (4)

LOUKA V CENTRU MĚSTA (4)

 
LOUKA V CENTRU MĚSTA (8)

LOUKA V CENTRU MĚSTA (8)

 
LOUKA V CENTRU MĚSTA (6)

LOUKA V CENTRU MĚSTA (6)

 
LOUKA V CENTRU MĚSTA (11)

LOUKA V CENTRU MĚSTA (11)

 
Kvetoucí Prostějov 0825 (4)

Kvetoucí Prostějov 0825 (4)

 
Kvetoucí Prostějov 0825 (11)

Kvetoucí Prostějov 0825 (11)

 
Kvetoucí Prostějov 0825 (16)

Kvetoucí Prostějov 0825 (16)

 
 
Vytvořeno 9.2.2017 7:30:10 | přečteno 502x | Anna Kajlíková
load