Úvodní strana > Aktuality archiv > Pátý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti životního prostředí

Pátý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti životního prostředí

Šmeralova ulice

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme pátý díl seriálu, který postupně mapuje osm oblastí prohlášení. Tentokrát půjde o životní prostředí. Jak dalece se v této oblasti daří?

V oblasti životního prostředí se radní zavázali:

- rozšířit plochy zeleně, včetně výsadby všech vhodných druhů stromů a keřů
- realizovat opatření k omezení prašnosti ve městě
- velkou pozornost věnovat problematice komunálních odpadů
- rozšířit a zatraktivnit biokoridor Hloučela

Neustále pokračuje výsadba nových stromů a keřů. Ve volebním období  roku 2014 – 2018 se vysadilo:
• v roce 2015 se vysadilo 590 ks stromů
• v roce 2016 se vysadilo 420 ks stromů
• v roce 2017 se vysadilo 696 ks stromů
• v roce 2018 (jarní měsíce) se vysadilo 192 ks stromů

Jde o realizaci opatření ke snižování prašnosti. Ruku v ruce s výsadbou nové zeleně jde také o pravidelný úklid městských komunikací, včetně krajských. Město například každoročně investuje do úklidu krajských komunikací zhruba 542 tisíc korun.

Na velmi dobré úrovni je také likvidace komunálních odpadů. Ve městě slouží dva sběrné dvory, daří se také v separaci a třídění odpadů, o čemž svědčí i pravidelné oceňování města Prostějova v soutěži měst Olomouckého kraje. Za to patří občanům veliký dík. Novinkou jsou podzemní kontejnery, které slouží ve třech městských lokalitách.
 
Postupně dochází k rozšiřování a úpravě biokoridoru Hloučela. Připomeňme například území v severozápadní části Prostějova, na pravém břehu říčky Hloučela o ploše cca 2,7 ha. Došlo k rozšíření ploch zeleně sloužících k rekreačním účelům v návaznosti na stávající biokoridor. Kromě založení lučního trávníku bylo vysazeno 147 stromů, v novém jsou pěší komunikace, umístěny jsou zde lavičky a odpadkové koše. Na volných plochách vznikla květnatá louka, jako doplněk terénní modelace. Biokoridorem prochází stezka sloužící jak pro inlinisty, tak cyklisty či pěší.

Město také každoročně zajišťuje údržbu Mlýnského náhonu. Odstraňují se náletové dřeviny, uklízí odpad, seče se tráva. Například výdaje využité na údržbu Mlýnského náhonu v délce cca 8 km byly v roce 2017 cca 500 tis. Kč.

Šmeralova ulice

Šmeralova ulice

Kralický háj

Kralický háj

V neposlední řadě je třeba zmínit ekologickou výchovu a osvětu pro město Prostějov, kterou smluvně provádí Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris. Důraz je kladen na rozšíření systematické environmentální výchovy formou ekologických výukových programů.

Výdaje na ekologickou výchovu a osvětu 2013 - 2017 v tis. Kč:

2013 2014 2015 2016 2017
400 400 435 460 460 (smlouva) +200 (dotace)


První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html
Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html
Třetí díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html
Čtvrtý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-dopravy.html

Programové prohlášení: ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018


Uvolnění členové Rady města Prostějova


Foto: výběr části fotografií městské zeleně

zeleň PV

kvetoucí náměstí TGM (1)

kvetoucí náměstí TGM (1)

 
kvetoucí náměstí TGM (2)

kvetoucí náměstí TGM (2)

 
kvetoucí Prostějov (1)

kvetoucí Prostějov (1)

 
kvetoucí náměstí TGM (4)

kvetoucí náměstí TGM (4)

 
kvetoucí Prostějov (5)

kvetoucí Prostějov (5)

 
kvetoucí náměstí TGM (5)

kvetoucí náměstí TGM (5)

 
kvetoucí náměstí TGM (3)

kvetoucí náměstí TGM (3)

 
ocenění za třídění odpadu Keramická popelnice  2017

ocenění za třídění odpadu Keramická popelnice 2017

 
pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (1)

pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (1)

 
pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (2)

pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (2)

 
ocenění za třídění odpadu Keramická popelnice 2018

ocenění za třídění odpadu Keramická popelnice 2018

 
kvetouci Smetanovy sady (4)

kvetouci Smetanovy sady (4)

 
kvetouci Smetanovy sady (1)

kvetouci Smetanovy sady (1)

 
kvetouci Smetanovy sady (5)

kvetouci Smetanovy sady (5)

 
pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (3)

pODZEMNÍ KONTEJNERY ŚKOLNÍ ULICE (3)

 
Revitalizace vnitroblok Bulharská (18)

Revitalizace vnitroblok Bulharská (18)

 
Spitznerovy sady   výstavba (1)

Spitznerovy sady výstavba (1)

 
Spitznerovy sady   výstavba (2)

Spitznerovy sady výstavba (2)

 
Spitznerovy sady   výstavba (3)

Spitznerovy sady výstavba (3)

 
stezka Martiňákova   pod Kosířem

stezka Martiňákova pod Kosířem

 
Kralický háj

Kralický háj

 
Šmeralova ulice

Šmeralova ulice

 
 
Vytvořeno 28.5.2018 12:28:14 | přečteno 461x | Anna Kajlíková
load