Úvodní strana > Aktuality archiv > Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016

oprava chodníků

Město Prostějov se pustí do dalších oprav chodníků. Rada města Prostějova schválila plán oprav na rok 2016.

 

Na základě schváleného rozpočtu města Prostějova na letošní rok odsouhlasila Rada města Prostějova návrh plánu oprav chodníků. V rozpočtu jsou vyčleněny 3 miliony korun na provedení celoplošných oprav chodníků, které nejsou vázány na stávající smlouvu se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o..

„V průběhu měsíce února jsme zaměřili skutečné plochy jednotlivých chodníků pro stanovení předběžné ceny opravy. Předkládáme tabulku, v níž máme uveden seznam chodníků navrhovaných k provedení celoplošné opravy povrchu, včetně jejich plochy a předpokládané ceny. Seznam obsahuje také chodníky, kde byla v loňském roce poradou vedení Magistrátu města Prostějova schválena jejich oprava na základě žádostí bytových družstev nebo společenství vlastníků,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.


ulice

upřesnění úseku chodníku

celková plocha (m2)

předpokládaná cena v Kč s DPH

C. Boudy

podél domu č. 27-33 včetně vchodů

170

220 000

Hvězda

obě strany

577

577 000

K. Svolinského

podél domů č. 3-5

325

400 000

Lidická

od ul. Studentská po ul. Dobrovského

540

610 000

Komenského

od č. 25 po ul. Na Spojce (k CMG)

223

223 000

Krokova, Rumunská, Žeranovská

podél bytovky č. 26-28, ul. Rumunská směrem na ul. Žeranovská – propojení ulic

580

670 000

Moravská

podél domu č. 13-16 včetně hlavních vchodů do domu a dále k obchodu

270

300 000

Celkem: 3 000 000 Kč


Na celoplošnou opravu výše uvedených chodníků odbor správy a údržby majetku města připravuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s použití elektronické aukce.

„Předpokládáme, že výsledkem elektronické aukce bude výrazná úspora nákladů tak, jako v minulých letech, kdy se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala okolo zhruba 750 – 850 korun za metr čtverečný, včetně DPH,“ upřesnil Pospíšil. Další peníze půjdou na opravu dláždění chodníků. Podle platné smlouvy se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. je  na tyto opravy rozpočtováno 4,4 milionu korun, včetně DPH.

„Uvedené finance budeme v průběhu roku čerpat postupně, především k lokálním opravám chodníků na území celého města a také k celoplošným opravám nejhorších úseků chodníků ve městě,“ doplnil náměstek Pospíšil. Plán oprav chodníků zahrnuje lokality jak v centrální části města, tak i v místních částech.

„V centru města se zaměřujeme na pokračování celoplošné opravy chodníku po okraji památkové zóny v ulici Komenského před Cyrilometodějským gymnáziem, základní a mateřskou školou v Prostějově a v ulici Palackého. Jedná se o velmi frekventované chodníky ke školám, kde stávající stará dlažba formátu 30x30 centimetrů je ve špatném stavu,“ dodal Pospíšil. Seznam navrhovaných chodníků byl konzultován mimo jiné i se správci inženýrských sítí VaK, RWE, E.ON a podobně tak, aby nedošlo k opravě chodníku v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských sítí.

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 7.3.2016 7:28:44 | přečteno 613x | Anna Kajlíková
load