Úvodní strana > Aktuality archiv > Plochy pro výběh psů se rozšíří

Plochy pro výběh psů se rozšíří

pes

Zastupitelé budou schvalovat novou vyhlášku týkající se volného pohybu psů. Stávající vyhláška je z roku 2012.

Uvádí se v ní, mimo jiné, plochy určené k volnému pobíhání psů. Jde o místa, kde lze ovladatelného psa pustit z vodítka. Tato místa, definovaná parcelními čísly pozemků, jsou označena piktogramem. Jde o pozemky ve vlastnictví města Prostějova.

„V průběhu loňského roku došlo ke změnám v definici názvu ploch nebo ke změně parcelních čísel pozemků. Dále na základě požadavků občanů byly vytipovány nové plochy pro volné pobíhání psů a vyhláška byla doplněna o grafickou přílohu pro větší přehlednost a orientaci v terénu,“ nastínil změny primátor města Prostějova František Jura.

Konkrétní novinky vyjmenovala náměstkyně Milada Sokolová:

„Půjde o úpravu ploch určených k volnému pobíhání psů: v Kolářových sadech - plocha mezi Mlýnským náhonem a ulicí B. Šmerala, za ulicí Dolní k Joštovu náměstí – zelená plocha za „Motorestem u Kola (pohostinství u Rodenů), levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější od města) - travnatá plocha mezi říčkou Hloučelou a plotem průmyslového areálu za Olomouckou ulicí. Dále se bude jednat o rozšíření ploch určených k volnému pobíhání psů o další vhodné pozemky: levý břeh říčky Hloučely za občerstvením „U Mazánka“, podél ulice C. Boudy za garážemi, ulice Žitná podél mlýnského náhonu, mezi „novou“ Okružní ulicí a garážemi a také ovocný sad ve Vrahovicích. Některé plochy budou doplněny o hrazení formou živých plotů a o agility prvky.“

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 12.3.2019 7:41:39 | přečteno 362x | Anna Kajlíková
load