Úvodní strana > Aktuality archiv > Plumlovská ulice se postupně mění

Plumlovská ulice se postupně mění

TGM radnice

Práce na opravě Plumlovské ulice pokračují.

Dosud nepublikovanou novinkou je oprava blízké křižovatky.

„Veřejnost byla již několikrát informována o tom, že práce na opravě Plumlovské ulice budou stát celkově zhruba 50 milionů korun. Zde značnou část zaplatí majitel komunikace, kterým je Olomoucký kraj. Město Prostějov uhradí zhruba 19,3 miliony korun.  Novinkou je oprava a úprava povrchu křižovatky ulic Palackého - Blahoslavova - Plumlovská,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

V rámci této investiční akce budou provedeny stavební úpravy spočívající v modernizaci stávajících chodníků, komunikací, ve vybudování nových parkovacích stání.

„Dále zde musí být provedena přeložka středotlakého a nízkotlakého plynovodu, telefonních kabelů a sítí společnosti E.ON. Bude zřízeno nové veřejné osvětlení a položena chránička pro optický kabel Městské policie. Bude také vytvořen oboustranný koridor pro výsadbu stromů a keřů. Do zeleně budeme investovat zhruba 6,7 milionu korun,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. V rámci stavebních prací se však vyskytují nepředvídatelné překážky, které je nutné v průběhu realizace stavby řešit.

„Jedná se o výskyt inženýrských objektů pod travnatými plochami, které projektant nemohl předpokládat. Jde o jinou tloušťku bouraných konstrukcí silničního tělesa a jejich přesný rozsah. Další náklady vychází z požadavků obyvatel a naší snahy jim vyhovět. Rozsah stavby tak bude, jak bylo řečeno, rozšířen o část v prostoru Jiráskova náměstí po křižovatku s ulicí Blahoslavovou,“ doplnil náměstek Rozehnal.
Rada města Prostějova věc doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.

Investiční akce byla zahájena v roce 2018. Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost COLAS CZ a.s..

Jak v současnosti práce v Plumlovské ulici pokračují? Informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal:

„Práce zde probíhají v souladu s harmonogramem a po jednotlivých etapách. Činnosti jsou z hlediska skladby stejné, jen se liší jejich intenzita dle charakteru příslušné etapy, například hustotou zasíťování, počtem vjezdů či přípojek.
Co mohou lidé očekávat? Na všech úsecích proběhne rekonstrukce chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova zeleně, nové parkovací plochy, vznikne zavlažovací systém zelených ploch a stromů, přeložka plynovodu, přeložka telefonních kabelů, pokládka chrániček pro optické sítě. Rekonstrukcí projdou i autobusové zálivy, komunikace a její odvodnění.
Lidé se také často dotazují na parkovací místa. Mohu říci, že všechna legální parkovací místa zůstanou zachována a celkový počet parkovacích míst se navíc zvýší. Nepovolená parkovací místa, která jsou takzvaně načerno - respektive v rozporu se stanoviskem orgánů státní správy nebudou a nemohou být obnovena.
Dostávám také dotazy na kácení stromů. Bohužel během doby byly v minulosti vysazeny některé stromy bez koncepce či výsadbového plánu a to na místech, pod nimiž vedou jednotlivé inženýrské sítě. V tomto případě při výměně sítí musí být stromy odstraněny. Rekonstrukce ulice však počítá s tím, že bude vysazeno kolem nových 80 stromů a 7 tisíc keřů.“

Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 24.4.2019 7:21:41 | přečteno 398x | Anna Kajlíková
load