Úvodní strana > Aktuality archiv > PODZIMNÍ ÚKLID 2016

PODZIMNÍ ÚKLID 2016

ASA kontejnery

Podzimní úklid Prostějova. Ve městě budou rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

 

 • 4.10. - sídl. Svobody – u staré benziny

 • J.V. Myslbeka u tř. odpadu

 • Šmeralova – proti teplárně

 • Šmeralova – dál k rybníku

  5.10. –  Waitova – Dr. Horáka

 • Mozartova

 • Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

 • B. Němcové

  6.10. –  Česká-Máchova

 • Riegrova

  - Drozdovice – u trafiky

  - Vícovská – V.Škracha

  7.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka

 • Fanderlíkova - školka

 • Kpt. O. Jaroše

 • Za veledromem naproti č. 8

  10.10. –  Šárka – Spitznerova

 • Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

 • Jezdecká – Puškinova

 • Husovo nám. – u školy

  11.10. –   Arbesovo nám.

 • sídl. E. Beneše – za obchodem

 • sídl. E. Beneše – Květná – Sportovní

 • V. Nezvala

  12.10. – Trávnická – střed

 • Švabinského

 • Svatoplukova – střed

 • Joštovo nám.

  13.10. – Dobrovského - Tylova

 • Libušinka

 • Dobrovského – parkoviště za obchodem

 • Vodní – Mlýnská

  14.10. – Nerudova – domov důchodců

 • Kostelecká 11-15

 • nám. Spojenců

 • Bezručovo nám.

  17.10. – Pod Kosířem – Palečkova

  - Pod Kosířem - Atletická

 • Rejskova

 • Volfova - Příční

  18.10. – Žižkovo nám.

 • Husserleho nám.

 • nám. T.G.  Masaryka (Zlatá brána)

 • Havlíčkova 43

  19.10. – Žešov – hospoda

 • Žešov – u obchodu

 • Žešov – dětské hřiště

 • Žešov - hřiště

  20.10. – Domamyslice – u samoobsluhy

 • Domamyslice – ul. 5. května

 • Domamyslice – u kapličky

 • Gen. Sachera

  21.10. – Čechovice – u pošty

 • Čechovice – Luční

 • Čechovice – u kapličky

 • Čechovická u ZD

  24.10. – Krasice – Západní

 • Krasice – Moravská za obchodem

 • Krasice – Na Brachlavě

 • Kosířská – Na Vyhlídce

  25.10. – Vrahovice – Trpinky

 • Vrahovice – K. Světlé

 • Vrahovice – Čechůvky točna

 • Vrahovice – M. Alše - P. Jilemnického

  26.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti

 • Vrahovice – Jano Köhlera

 • Vrahovice – J. Suka


Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města  na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.


Foto: .A.S.A.TS


Vytvořeno 14.9.2016 9:45:54 | přečteno 646x | Anna Kajlíková
load