Úvodní strana > Aktuality archiv > Podzimní úklid 2018

Podzimní úklid 2018

o tgm rotator

Podzimní úklid startuje stejně jako loni v měsíci říjnu.

Bude zahájen  v pondělí dne 01.10.2018. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den, od 15.00 hodin, do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
 
 
01.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy
- sídl. Hloučela – A. Slavíčka
- sídl. Hloučela – V. Špály
- sídl. Hloučela – J. Zrzavého
 
02.10.-  Vícovská – V. Škracha
- J.V. Myslbeka u tř. odpadu
- B. Šmerala – dál k rybníku
 
03.10. –  Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
- B. Němcové
 
04.10. –  Česká - Máchova
 - Riegrova
- Drozdovice – u trafiky

 
05.10. – Fanderlíkova – u Sezaka
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8
 
08.10. –  Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy
 
09.10. – Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – za obchodem
- sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala
 
10.10. –Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
- Joštovo nám.
 
 
11.10. – Dobrovského - Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská
 
12.10. – Nerudova – domov důchodců
- Kostelecká 11-15
- nám. Spojenců
- Bezručovo nám.
 
15.10. – Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční
 
16.10. – Žižkovo nám.
- nám. E. Husserla
- Havlíčkova 43
- Českobratrská – nám. Padlých hrdinů
 
17.10. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště
 
18.10. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky
- Gen. Sachera
 
19.10. – Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky
- Čechovická u ZD

22.10. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce

23.10. – Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Čechůvky točna
- Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického


24.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
- Vrahovice – Jano Köhlera
- Vrahovice – J.Suka

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 24.9.2018 6:36:57 - aktualizováno 27.9.2018 7:33:05 | přečteno 453x | Anna Kajlíková
load