Úvodní strana > Aktuality archiv > Podzimní úklid 2018

Podzimní úklid 2018

o tgm rotator

Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu.

Úklid bude zahájen  v pondělí dne 01. 10. 2018. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu.

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod.

Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

 
01. 10. -  sídl. Hloučela – C. Boudy
- sídl. Hloučela – A. Slavíčka
- sídl. Hloučela – V. Špály
- sídl. Hloučela – J. Zrzavého

02. 10. -  Vícovská – V. Škracha
- J.V. Myslbeka u tř. odpadu
- B. Šmerala – dál k rybníku

03. 10. -  Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
- B. Němcové

04. 10. -  Česká - Máchova
- Riegrova
- Drozdovice – u trafiky

05. 10. - Fanderlíkova – u Sezaka
- Fanderlíkova - školka
- Kpt. O. Jaroše
- Za veledromem naproti č.8

08. 10. –  Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
- Jezdecká – Puškinova
- Husovo nám. – u školy

09. 10. – Arbesovo nám.
- sídl. E. Beneše – za obchodem
- sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
- V. Nezvala

10. 10. – Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
- Joštovo nám.


11. 10. – Dobrovského - Tylova
- Libušínka
- Dobrovského – parkoviště za obchodem
- Vodní – Mlýnská

12. 10. – Nerudova – domov důchodců
- Kostelecká 11-15
- nám. Spojenců
- Bezručovo nám.

15. 10. – Pod Kosířem – Palečkova
- Pod Kosířem - Atletická
- Rejskova
- Volfova - Příční

16. 10. – Žižkovo nám.
- nám. E. Husserla
- Havlíčkova 43
- Českobratrská – nám. Padlých hrdinů

17. 10. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
- Žešov - hřiště

18. 10. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky
- Gen. Sachera

19. 10. – Čechovice – u pošty
- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky
- Čechovická u ZD

22. 10. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
- Kosířská – Na Vyhlídce

23. 10. – Vrahovice – Trpinky

Vytvořeno 23.8.2018 7:48:51 | přečteno 286x | Anna Kajlíková
load