Úvodní strana > Aktuality archiv > Policejní rady pro začátek školního roku

Policejní rady pro začátek školního roku

policejní auto (4)

Na začátku školního roku jsou děti při cestách do a ze škol vystaveny většímu riziku.


Z dovolenkových resortů, hřišť, koupališť či z bezprostředního okolí svého domova se děti s novým školním rokem vrací také na silnice s mnohdy zvýšeným provozem. Zvláště na začátku školního roku jsou děti vystaveny většímu riziku, protože navyklé na prázdninový režim nejsou dostatečně pozorné a koncentrované.

Pro bezpečnost dětí je velice potřebné, abychom je řádně poučili a připomněli pravidla bezpečného pohybu v provozu na pozemních komunikacích. Na škodu pak není jim tato pravidla čas od času připomínat. Zejména v případě těch nejmenších je vhodné trasu do školy s nimi několikrát projít a názorně jim ukázat, jak se v daných situacích chovat a čeho se vyvarovat.

K tomu je možné využít několika doporučení:

  • Jak jsme již uvedli, první každodenní změnou je brzké vstávání. Zde doporučujeme děti naučit vstávat včas, aby měli dostatek času na přípravu a cestu do školy a aby se spěchem nevystavovali nebezpečí v dopravě.
  • Při zvolení trasy do školy nevybíráme pouze podle vzdálenosti, ale určitě důležitějším hlediskem je bezpečnost (zejména s ohledem na hustotu provozu, místa pro přecházení apod.).
  • Přecházení vozovky – nejlépe na značených přechodech. Zopakujeme nutnost rozhlédnutí se před vstupem do vozovky na obě strany. Vyhneme se nepřehledným místům např. v zatáčce, či vstupu do vozovky mezi zaparkovanými vozidly (v minulém roce jsme na Prostějovsku řešili několik takových případů).
  • S blížícím se podzimem se zkracuje den a mění se počasí. S tím souvisí snižující se viditelnost. Proto nezapomínejme ani na reflexní doplňky. Na to se rodiče mohou zaměřit již při pořizování školních aktovek, či podzimního a zimního oblečení, protože mnoho výrobců tyto doplňky na své výrobky již používá. Viditelnost dále můžeme zvýšit světlým oblečením, případně různými reflexními přívěsky, páskami či třeba tkaničkami do bot.
  • Pokud děti jezdí hromadnou dopravou, připomeneme pravidla chování při přepravě (slušné chování, držet se za jízdy) i nebezpečí přecházení vozovky před nebo za autobusem. Vždy vyčkáme do odjezdu autobusu ze zastávky.
  • Při dojíždění do škol na jízdních kolech je důležité kolo zkontrolovat s ohledem na jeho technický stav i povinnou výbavu. Zaměřit se můžeme také na zvýšení jeho viditelnosti reflexními doplňky. A rozhodně je nutné dětem připomenout povinnost použít při jízdě ochrannou přilbu.
  • Při dopravě dětí do školy autem pro jejich vystoupení zvolíme bezpečné místo. Samotné vystupování z vozidla by mělo být vždy na straně mimo vozovku!

Stejně jako se na běžný režim školního roku musí přeorientovat děti, změna nastane i ostatním účastníkům silničního provozu. Příslušníci Policie ČR i strážníci městských policií již tradičně na tyto změny v dopravě upozorňují všechny účastníky silničního provozu celorepublikovou bezpečnostní akcí „Zebra se za tebe nerozhlédne“. A tak v prvním týdnu nového školního roku budeme moci v ranních a odpoledních hodinách pozorovat zvýšený výskyt policistů na pozemních komunikacích, zejména v blízkosti základních škol, či míst, kde děti při cestě do škol nejčastěji přechází komunikace. K větší bezpečnosti na takových místech policisté přispějí jistě již jen svou přítomností, přesto budou v případě nutnosti do provozu zasahovat a případně poskytovat preventivní rady. 

V souvislosti se začátkem nového školního roku je vhodné dětem připomenout i obezřetnost před cizími osobami. Také zde nabízíme několik preventivních rad:

  • Pro cestu do školy a ze školy dětem doporučujeme se vyhnout místům, kde se nevyskytují další osoby a chodit alespoň ve dvou.
  • S cizími lidmi se nedávat do řeči, nic si od nich nebrat a v žádném případě s nimi nikam nechodit ani k nim nenastupovat do vozidla.
  • O pohybu podezřelých osob, či o tom, že bylo dítě osloveno cizím dospělým, vždy informovat rodiče, učitele, starší sourozence apod.

Všechna tato pravidla mají za cíl naučit dítě, aby je dodržovalo a dostalo se bezpečně do školy a vrátilo se v pořádku domů.

Zdroj: Policie ČR


Vytvořeno 30.8.2017 11:33:30 | přečteno 208x | Anna Kajlíková
load