Úvodní strana > Aktuality archiv > Poslední dva díly seriálu: volební období je v půli – bilancujeme

Poslední dva díly seriálu: volební období je v půli – bilancujeme

Hody 2016  (19)

Jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018 a čeho se podařilo dosáhnout?

 

Osmidílný seriál dnes uzavřou poslední dva díly, jenž se zaměřují na plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila. Tentokrát jde o oblast sportu, volného času, školství a kultury, a také oblast samosprávy a výkonu státní správy.

Ke kterým bodům se v oblasti sportu, volného času, školství a kultury radní zavázali?

- velkou pozornost budeme i nadále věnovat prostějovským předškolním a školním zařízením

- podpoříme sport s důrazem na sportovní aktivity dětí a mládeže a na úspěšnou reprezentaci města

- podpoříme zlepšování podmínek rekreačního plavání

- podpoříme volnočasové aktivy dětí a mládeže

- podpoříme festivaly pořádaných městem – zejména Wolkrův Prostějov, Hanácké slavnosti a další aktivity

- Městské divadlo, knihovnu a Sportcentrum považujeme za důležité a potřebné instituce, jejich činnost budeme podporovat

- podpoříme budování vícegeneračních hřišť v různých lokalitách města

- vybudujeme další sportoviště

- budeme pokračovat ve vydávání publikací o Prostějově

- budeme usilovat o obnovení městské galerie


Školská zařízení postupně procházejí modernizací, řadou oprav a zlepšení. Provádí se jak kompletní opravy škol, tak i energeticky úsporná opatření, která mají v budoucích letech ušetřit finance za energie. Zaměřujeme se také na modernizaci vybavení mateřských a základních škol.

Mnoha milionová podpora jde také různým druhům sportu. Zde naleznete informace o všech sválených dotacích od roku 2011 https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html.

Dlouhodobě připravovanou záležitostí je nový plavecký bazén v lokalitě nazvané „koupelky“ v Krasicích. Celkovou rekonstrukcí prochází také areály Velodromu a Sportcentra.

Připravujeme také tradiční akce jako je Wolkrův Prostějov, Hanácké slavnosti, Prostějovské kulturní léto a zimu, Velikonoční jarmark či například Masopust. Akce tohoto druhu přispívají k oživení centra města. Novinky také přinese osamostatněné Kino Metro 70, které již od ledna 2017 pod vedením nové ředitelky chystá změny jak stavebního charakteru, tak změny v repertoáru.

V rámci revitalizace Neumannova náměstí bude součástí stavby umístění fitness prvků pro seniory.

Také při revitalizaci náměstí Spojenců je plánována výstavba vícegeneračního hřiště. Hřiště pro seniory bude funkčně podélně rozděleno. Jedna část bude osazena venkovními prvky pro cvičení – parkovní posilovací stroje. Druhou část hřiště bude možné využít např. pro pétanque. Zahájení revitalizace náměstí je plánováno v 1. polovině roku. Lidé již znají workoutové hřiště v Kostelecké ulici, víceúčelové hřiště v Čechovicích (2016) či v Kolářových sadech a podobně. Daří se také zvelebovat stávající sportovní stánky, připravujeme rekonstrukce sportovišť. Také pro městskou galerii se připravuje nové umístění.


A ke kterým bodům se v oblasti radní zavázali v oblasti samosprávy a výkonu státní správy?

- nadále budeme spolupracovat s osadními výbory

- budeme pokračovat v besedách s občany a s podnikateli

- budeme pokračovat v projektu Zdravé město a místní Agenda 21

- budeme klást důraz na další zlepšování práce magistrátu

- zrealizujeme další opatření ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice


Pravidelně vyhodnocujeme všechny zápisy ze zasedání osadních výborů a řešíme průběžně žádosti a připomínky. Spolupráce probíhá i formou tradičních besed s občany v jednotlivých částech města. Zdárně se pokračuje také v aktivitách projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – známé jsou projekty a kampaně jako například Den bez aut, Den Země, Den seniorů, Dny zdraví, Den diabetu, Den melanomu, Dětský čin roku, Den s IZS, soutěž O pohár Zdravého města či různé festivaly a besedy. Více informací naleznete https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/

Daří se i další zlepšování práce magistrátu, který za dobu tohoto volebního období získal, stejně tak jako město Prostějov, řadu ocenění. Namátkou jmenujme Zlatý erb – Nejlepší webová stránka  města – 2. místo v rámci krajského kola Olomouckého kraje soutěže Zlatý erb (rok 2017), či ocenění Přívětivý úřad 2016 – 1. místo v Olomouckém kraji (rok 2016). V letošním roce jsme opět bodovali v hodnocení Město pro byznys, kde jsme se umístili v Olomouckém kraji na třetím místě.

Vedení města také stále více pracuje na takzvané transparentní radnici a zveřejňuje na svém webu informace typu registr pohledávek, rozklikávací rozpočet, transparentní účet, přehled uzavřených veřejnoprávních smluv, faktury jak ty odeslané, tak přijaté. Bez zajímavosti není ani Monitor – informační portál MFČR.

Vše k vidění https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/transparentni-radnice/


ikona souboru ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

První díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171108

Druhý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171310

Třetí díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html

Čtvrtý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/ctvrty-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-dopravy.html

Pátý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/paty-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html

Šestý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=627494119417557028&lanG=cs&slozka=126990&clanek=173047

Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE

Výběr provedených investičních akcí včetně fotografií naleznete ikona souboruZDE - druhý díl


Výběr fotografií ze zmiňovaných akcí: MMPv

 


poslední díl seriálu PP

první MASOPUST (35)

první MASOPUST (35)

 
první MASOPUST (32)

první MASOPUST (32)

 
první MASOPUST (34)

první MASOPUST (34)

 
PROSTĚJOVSKÁ ZIMA  Vlasy (45)

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA Vlasy (45)

 
PV LÉTO (2)

PV LÉTO (2)

 
PV LÉTO (1)

PV LÉTO (1)

 
Karel IV

Karel IV

 
Hodokvas (56)

Hodokvas (56)

 
Hodokvas (37)

Hodokvas (37)

 
Hodokvas (59)

Hodokvas (59)

 
Hodokvas (52)

Hodokvas (52)

 
 
Vytvořeno 10.4.2017 13:02:17 | přečteno 305x | Anna Kajlíková
load