Úvodní strana > Aktuality archiv > Požární zbrojnici ve Vrahovicích čeká přístavba a obnova

Požární zbrojnici ve Vrahovicích čeká přístavba a obnova

požární zbrojnice Vrahovice

Radní na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek odsouhlasili jako dodavatele stavební společnost PROSTAS s.r.o Prostějov.

Nabídka firmy nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

„Předmětem veřejné zakázky je přístavba a související rekonstrukce stávajícího objektu požární zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Vrahovicích, místní části města Prostějova. Nová přístavba – dvoupodlažní i jednopodlažní, bude provedena v severozápadní části objektu. Přístavba bude zahrnovat umývárnu a šatnu mužstva, sklady (hadic, ochranných pomůcek a hasiva), kuchyňku a místnost pro kotel a technologii tepelné úpravy vody. Na stávajících budovách dojde k zateplení a to obvodových stěn i střechy,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.
 
Celková předpokládaná hodnota zakázky je 8,122 milionu korun (bez DPH), tj. 9, 828 milionu (včetně DPH).
Předpokládaný termín zahájení prací na díle je říjen 2018.
Požadovaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 31. 5. 2019.

Nabídku předložili dva dodavatelé. Jejich nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.
Hodnoticími kritérii jsou:
A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 80 %;
B. Délka záruky za jakost díla v měsících s váhou 20 %,
(účastník poskytne záruku v rozmezí nejméně 60 měsíců a nejvýše 96 měsíců).


Ilustrační foto: web SDH Vrahovice

Vytvořeno 4.10.2018 8:07:25 | přečteno 323x | Anna Kajlíková
load