Úvodní strana > Aktuality archiv > Pozemek pro malé fotbalisty

Pozemek pro malé fotbalisty

plocha pro fotbalisty

Fotbalová mládež získá šatnu se zázemím. K zařízení je však nejprve třeba získat přístup. O nabytí pozemku budou rozhodovat zastupitelé.

Středisko mládeže kopané by se mělo v dohledné době dočkat tolik potřebného zázemí. Podmínkou je však získat do vlastnictví města Prostějova pozemek, kde by se v budoucnosti k šatnám vybudoval přístupový chodník, v současnosti patřící do majetku Olomouckého kraje.

„Bezúplatné nabytí části pozemku se týká plochy o výměře zhruba 38 metrů čtverečných. Jedná se o pás nevyužívané travnaté plochy, na které má být vybudován přístupový chodník k nově stavěným šatnám přilehlého fotbalového hřiště. Obrátili jsme se proto na Olomoucký kraj se žádostí o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova. Nejprve bude pro potřeby zahájení akce uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě, po dokončení výstavby a geometrickém zaměření dojde k uzavření finální darovací smlouvy,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Jen doplňme, že vzhledem k tomu, že majetkoprávní dořešení je vyvoláno na základě investiční akce města Prostějova, bude město dle obvyklého postupu hradit veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Středisko mládeže kopané – přestavba části garáže na šatnu se zázemím“ kolaudována.

Rada města Prostějova proto doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit toto bezúplatné nabytí pozemku.


Mapa: MMPv

Vytvořeno 25.5.2018 8:16:04 | přečteno 198x | Anna Kajlíková
load