Úvodní strana > Aktuality archiv > POZOR – informace k poskytování dotací z rozpočtu města Prostějova pro rok 2019

POZOR – informace k poskytování dotací z rozpočtu města Prostějova pro rok 2019

TGM radnice nová (1)

… na pravidelnou činnost spolků a sdružení je nutno podávat žádosti do konce ledna 2019.

POZOR, UŽ JEN DO KONCE LEDNA 2019.

Statutární město Prostějov (dále jen SMPv) poskytuje dotace formou individuálních žádostí, které se podávají elektronicky na předepsaných tiskopisech, a to:

a) Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci z rozpočtu SMPv,

b) Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu SMPv.

Tiskopisy žádostí a pokyny pro podávání individuálních žádostí jsou umístěny na webu SMPv https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html. Žadatelé podávají žádost elektronicky i včetně vyplněných příloh prostřednictvím elektronické aplikace „Komunikace s občany“.

Vyplněnou a elektronicky odeslanou žádost o dotaci žadatelé o dotaci následně zašlou na podatelnu Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“) jednou z uvedených možností:

- v listinné podobě podepsanou osobou  oprávněnou jednat jménem žadatele (osobně
 či poštou),

- v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele na emailovou adresu posta@prostejov.eu,

- v elektronické podobě do datové schránky statutárního města Prostějova.

„Poslední termín pro příjem žádostí o dotaci na rok 2018 je stanoven do 30. 11. 2018, 23:59 hodin. Na těchto formulářích nebudou přijímány žádosti o dotaci na rok 2019. Nové formuláře, které mohou žadatelé o dotaci použít pro rok 2019, budou na webu umístěny bezprostředně po schválení termínu přijímání dotací, odeslat je bude možné až 1. 12. 2018, 0:00 hodin,“ upřesnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Pro rok 2019 budou dle „Zásad poskytování dotace“ stanoveny dotační tituly/oblasti uvedené dále v tabulce.

Dotační titul/oblast

Věcně příslušný odbor

sociální, zdravotní

odbor sociálních věcí

sport, kultura, školství

odbor školství, kultury a sportu

investice

odbor rozvoje a investic

památková péče

odbor územního plánování a památkové péče

ochrana životního prostředí

odbor životního prostředí

„Zdravé město“

odbor kancelář primátora

bezpečnost a prevence kriminality

odbor dopravy

ostatní

žádost obdrží odbor kancelář primátora, který rozhodne podle účelu dotace
o jejím přidělení na věcně příslušný odbor


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 22.11.2018 8:28:56 - aktualizováno 24.1.2019 11:30:58 | přečteno 1013x | Anna Kajlíková
load