Úvodní strana > Aktuality archiv > Pozor na částečnou uzavírku v centru města

Pozor na částečnou uzavírku v centru města

Jihoslovanská4

Ve dnech 15.8.2016 až 24.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Svatoplukova u křižovatky s ulicí Jihoslovanská.

 

Jízdní pruhy budou zúžené, provoz bude v obou směrech, rychlost bude omezena na 30 km/hod.


silnice: ul. Svatoplukova, u křižovatky s ulicí Jihoslovanská

důvod zvláštního užívání: stavba „Reko MS Prostějov – Jihoslovanská + 3“

na dobu: 15.8.2016 – 24.8.2016

rozsah zvláštního užívání:  cca 5 m2

způsob realizace zvl. užívání: výkopové práce, protlak


V souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích stanovují se pro zvláštní užívání shora uvedené pozemní komunikace tyto podmínky:

  • uzavírka částí silnice II/150 bude provedena jako částečná, tj. min. 1 jízdní pruh bude průjezdný

  • uzavírka jižní strany silnice II/150, ul. Svatoplukova v Prostějově bude od 25.7.2016 do 25.9.2016

  • uzavírka části silnice II/150 bude provedena jen v nezbytném úseku max. 15 m, tj. v místě prováděni stavebních prací

Odpovědná osoba:

Za provádějící podnik RM GAS s.r.o., Záhumenní 325, Hvozdná, IČ: 25318403, paní Potužníková Marcela, nar. 2.1.1956, bytem Lesní čtvrť 6804, 760 01 Zlín, tel.: 606 676 420


Uzavírka Jihoslovanská - Svatoplukova

Jihoslavanská

Jihoslavanská

 
Jihoslovanská4

Jihoslovanská4

 
Jihoslovanská3

Jihoslovanská3

 
Jihoslovanská2

Jihoslovanská2

 
Jihoslovanská1

Jihoslovanská1

 
 
Vytvořeno 15.8.2016 6:35:24 | přečteno 368x | Anna Kajlíková
load