Úvodní strana > Aktuality archiv > Pozor na podmínky ohňostrojných prací!

Pozor na podmínky ohňostrojných prací!

vanocni_strom_rotator12.jpg

Od září letošního roku je účinný nový zákon o pyrotechnice (č. 206/2015 Sb.) a prováděcí vyhláška (č. 288/2015 Sb.), která je účinná  od 15.11.2015 a stanoví podrobnější povinnosti zejména k provádění ohňostrojů a ohňostrojných prací. Došlo také k nové kategorizaci pyrotechnických výrobků.

Zákon stanoví povinnosti hospodářskému subjektu  nebo osobě s odbornou způsobilostí ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a doložit datem, kdy se bude provádět ohňostroj nebo ohňostrojné práce, i způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku včetně map nebo schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických  výrobků, zejména s rozletem jejich části a dopadem nebezpečných látek  a dále doložit souhlasem vlastníka pozemku na kterém bude prováděn odpal, případně souhlasy vlastníků, nájemců, správců  nemovitostí dotčených odpalem. Při ohňostrojných pracích, tedy při použití pyrotechnických výrobků zařazených do nejvyšší kategorie, probíhá správní řízení, kde je obec účastníkem tohoto řízení a rozhoduje v tomto řízení Český báňský úřad.  

Příslušným odborem pro oznámení ohňostroje s doložením náležitostí podle zákona je v případě města Prostějova Odbor správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova a jako vlastník pozemku nebo nájemce nemovitosti vydává souhlas Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Rada města Prostějova zároveň doporučila schválit zastupitelstvu nový požární řád, který upravuje další povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona (dotýká ohňostrojů pořizovaných „dodavatelsky“ odbornou firmou, občané musí dbát na požární bezpečnostpozn.red.). Požární řád bude vyvěšen na webových stránkách města po jeho schválení zastupitelstvem dne 14. 12. 2015.

Zákon č. 206/2015 Sb. - http://www.mpo.cz/dokument161682.html

 

Vytvořeno 4.12.2015 8:34:01 | přečteno 510x | Mgr. Jana Gáborová
load