Úvodní strana > Aktuality archiv > Pozor na změnu legislativy! Informace pro zapsané spolky ke zveřejňování účetní závěrky

Pozor na změnu legislativy! Informace pro zapsané spolky ke zveřejňování účetní závěrky

TGM radnice

Od 1. 1. 2014 se s účinností nového občanského zákoníku všechna dřívější občanská sdružení stala spolkem. 

 

V jejich názvu musí být obsaženo slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratka „z. s.“. Úprava názvu měla být provedena nejpozději do 1. 1. 2016.  Existuje výjimka pro právnickou osobu, která název užívá dlouhodobě a je pro ni příznačný. Zde je lhůta stanovena do 1. 1. 2017. Ke stejnému datu, tj. 1. 1. 2017 musí spolky doplnit stanovy o zákonem požadované náležitosti a doplnit informace do spolkového rejstříku.

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost sestavit výroční zprávu a zveřejnit ji. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde jsou stanoveny nové povinnosti.

Výroční zprávu musí povinně vytvářet ty spolky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to subjektů uvedených v § 20 zákona o účetnictví (záleží na celkových aktivech, ročním úhrnu čistého obratu a na průměrném počtu zaměstnanců v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny osoby, které jsou zapsány v jakémkoli z veřejných rejstříků, tj. i všechny spolky. Podrobnosti stanoví § 21a zákona o účetnictví. Důležitá je zejména lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku zveřejnit, tj. do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (popř. i auditorem, pokud to zákon vyžaduje). U spolků účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán spolku, ale stanovy mohou určit i jinak. Nejpozději musí být účetní závěrka zveřejněna do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky, a to i když nebyla řádně schválena či ověřena (v takovém případě je nutno tuto skutečnost uvést). Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017).

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy. Účetní závěrka může být zveřejněna buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy. U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku. Je nutné ji dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Totéž platí i pro výroční zprávu. Přesné požadavky a postup, jak listinu do sbírky listin založit, je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL.

Pokud by spolek výše uvedené povinnosti nesplnil, rejstříkový soud ho k tomu může vyzvat a pokud by spolek výzvu neuposlechl, může mu být uložena pořádková pokuta. Nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky je správním deliktem, za který může být uložena pokuta dle § 37a zákona o účetnictví až ve výši 3 % hodnoty aktiv celkem.

Zdroj: odd. účetnictví, Finančního odboru Magistrát města Prostějova


Vytvořeno 19.4.2016 13:02:25 | přečteno 2427x | Anna Kajlíková
load