Úvodní strana > Aktuality archiv > Pozor na znečištěné ovzduší

Pozor na znečištěné ovzduší

smog

Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava varuje před znečištěným ovzduším ve Zlínském a Olomouckém kraji a VYHLAŠUJE SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

 

„Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme také řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvedl Eduard Jarcovják z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.


Vytvořeno 4.1.2016 11:22:13 | přečteno 410x | Anna Kajlíková
load