Úvodní strana > Aktuality archiv > POZOR: Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny

POZOR: Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny

ÚP

Úřad práce informuje o změnách dotýkajících se agenturního zaměstnávání nebo třeba přivýdělků.

 

Novela zákona ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR.

Novela zákona o zaměstnanosti mimo jiné ruší možnost přivydělat si na základě dohody o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Dosud si mohli uchazeči o zaměstnání takto přivydělat až 5 500 korun měsíčně (polovinu minimální mzdy). Nově to bude umožněno jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela s účinností od 1. října 2017 zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení.

V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se od 1. října 2017 zřizuje evidence plnění povinného podílu, která poskytne odběratelům, dodavatelům a kontrolním orgánům přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění. Dále je upravena povinnost zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných vložit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely do evidence plnění povinného podílu zákonem o zaměstnanosti požadované údaje, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.

Více informací získáte: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31209/TZ_-_Novela_zakona_o_zamestnanosti_prinasi_zmeny_nejen_u_agenturniho_zamestnavani.pdf  a také zde: http://www.mpsv.cz/cs/


Zdroj a foto|: MPSV a ÚP

Vytvořeno 15.9.2017 10:00:55 | přečteno 513x | Anna Kajlíková
load