Úvodní strana > Aktuality archiv > POZOR! Od 1.12.2016 se mění poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

POZOR! Od 1.12.2016 se mění poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

TGM radnice

Počátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), který nabude účinnosti dne 1.12.2016.


Bude se vztahovat na všechny typy úvěrů, půjček, odložených plateb a i tzv. „mikropůjček“, tedy půjček do 5 000 Kč. Zákon sjednotí licencování poskytovatelů a zprostředkovatelů a dohled Českou národní bankou  (dále jen „ČNB“).

Nová právní úprava od 1.12.2016 značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování.

Dosavadní živnostenská oprávnění k Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniknou, pokud osoba, která hodlá v činnosti i nadále podnikat, nepodá do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona žádost o udělení oprávnění k příslušné činnosti k ČNB, marným uplynutím této lhůty nebo rozhodnutím ČNB o žádosti.

O udělení oprávnění k činnosti, na základě přijaté žádosti, rozhoduje ve správním řízení ČNB. Ta má dle § 169 zákona na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Podmínky pro získání licencí k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů stanoví zákon – viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=257/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Dle informace  z  ČNB,  ve věci dotazů k výkladu k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, lze případné dotazy směřovat do České národní banky prostřednictvím webového formuláře http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html či případně přes adresu podatelna@cnb.cz

Dále doplňujeme, že ČNB zveřejní v blízké době na svých webových stránkách odpovědi na často kladené dotazy v kontextu tohoto zákona.

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech řeší v části třetí (§16 - §52) i problematiku osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr.

Dozorovým orgánem bude ČNB a ta tomu, kdo v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona neoprávněně poskytuje nebo neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, může uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč.

Zákon se vztahuje na každého podnikatele, který má v současné době vyřízenu vázanou živnost s předmětem podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a dále na ty podnikatele, kteří v rámci živnosti ohlašovací volné (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) jako nebankovní subjekt poskytují z vlastních zdrojů úvěry a půjčky např. pro podnikatelské účely.


Vytvořeno 12.10.2016 7:52:55 | přečteno 3683x | Anna Kajlíková
load