Úvodní strana > Aktuality archiv > POZOR: Uzavírka ulice Plumlovská

POZOR: Uzavírka ulice Plumlovská

o tgm rotator

Rekonstrukce bude probíhat v období 18. 3. 2019 až  28. 8. 2019 .

Délka uzavírky: cca 900 metrů
Délka objížďky: cca 3500 metrů

Stanovení trasy objížďky: doprava bude vedena po ulicích Josefa Lady, U Stadionu, Kostelecká, Blahoslavova, v Prostějově 

Rekonstrukce bude rozdělena do šesti fází:

  1. fáze, od 18.3.2019 – 19.4.2019, částečná uzavírka II/150

  2. fáze, od 22.4.2019 – 24.5.2019, částečná uzavírka II/150

  3. fáze, od 27.5.2019 – 28.6.2019, částečná uzavírka II/150

  4. fáze, od 1.7.2019 – 11.8.2019, částečná uzavírka II/150

  5. fáze, od 12.8.2019 – 25.8.2019, úplná uzavírka II/150

  6. fáze, v termínech od 20.4.2019 – 21.4.2019, 25.5.2019 – 26.5.2019, 29.6.2019 – 30.6.2019, 26.8.2019 – 28.8.2019, částečná uzavírka II/150


Důvod: provádění stavby „Rekonstrukce ulice Plumlovská

Odpovědná osoba: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,  Praha 5, Ing. Zdeněk Loutocký, (více v příloze)

Příměstská autobusová doprava:

Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780430, 780431, 780432, 780433 a 780434 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.), linka 780404 (provozovaná dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.) a linka 726261 (provozovaná dopravcem ČAD Blansko a.s.), které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Částečné uzavírky (fáze 1, 2, 3 a 6):

Po dobu částečných uzavírek (fáze 1, 2, 3 a 6) bude autobusům ve směru z Prostějova umožněn průjezd. Zastávka Prostějov Plumlovská sídl. bude přemístěna cca 50 m dál ve směru jízdy, zastávka Prostějov, Hliníky bude obsloužena dle platného jízdního řádu.
Ve směru do Prostějova bude objízdná trasa linek vedena z okružní křižovatky silnice II/150 (Plumlovská) s odbočením na MK Josefa Lady, Krapkova, Fanderlíkova, II/366 (Kostelecká) a II/150 (Vápenice), dále dle platné licence. Zastávka Prostějov, Plumlovská sídl. nebude obsluhována. Zastávka Prostějov, Blahoslavova lázně bude přemístěna na MK Fanderlíkova.

Částečná uzavírka (fáze 4) a úplná uzavírka (fáze 5):

Po dobu částečné uzavírky (fáze 4 - z důvodu znemožnění výjezdu z MK Hliníky na ul. Plumlovská) a úplné uzavírky (fáze 5) bude objízdná trasa linek obousměrné vedena z okružní křižovatky silnice 11/150 (Plumlovská) s odbočením na MK Josefa Lady, Krapkova, Fanderlíkova, M/366 (Kostelecká) a M/150 (Vápenice), dále dle platné licence. Zastávka Prostějov, Plumlovská sídl. nebude po dobu úplné uzavírky (v žádném směru) obsluhována. Zastávky Prostějov, Blahoslavova lázně a Prostějov, Hliníky budou přemístěny na MK Fanderlíkova.

Městská autobusová doprava:

Uvedeným úsekem projíždí linky MHD 785032, 785021, 785009, 785006, 785005, 785002  všemi spoji.
Termín částečné uzavírky od 13.3. do 11.8. a od 26.8. do 28.8.2019 - směr z centra průjezdný.
Objízdná trasa do centra pro linky MHD 6. 5, 6, 9, 32 povede po ulicích Anglická, Anenská, Drozdovice, Na Hrázi, Žeranovská na Poděbradově náměstí vlevo po Palackého ul. a přes Jiráskovo náměstí na zastávku Blahoslavova, lázně a dále dle JŘ. Nebudou obslouženy Prostějov, Plumlovská, sídl. a Prostějov, Plumlovská.
Linky MHD č. 2, 21 pojedou od nemocnice vlevo po ul. Josefa Lady, U Stadionu a vpravo po ulici Kostelecká na Přikrylovo náměstí, kde odbočí vpravo na Blahoslavovu ul. a obslouží zastávku Blahoslavova, lázně a dále dle platného JŘ. Nebudou obslouženy Prostějov, Plumlovská sidl. A Prost6jov, Plumlovská. Náhradní zastávka Prostějov, Blahoslavova lázně.
V terminu od 12.8. do 25.8. při úplné uzavírce budou objízdné trasy obousměrné.

Více informací:

O OPRAVÁCH INFORMOVAL NÁMĚSTEK PRIMÁTORA JIŘÍ ROZEHNAL - ZDE


OZNÁMENÍ Magistrátu Města Prostějova

Obyvatelům města Prostějova

Oznamujeme Vám, že 18.března 2019 budou zahájeny práce na akci: „Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov“.
 
Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení, parkovacích stáních, zavlažovacím systému a přeložkách inženýrských sítí (plyn, telefon, elektřina) v okolí Vašich nemovitostí. Stavební práce budou realizovány na základě povolení tak, aby byla omezení co nejmenší.

Rekonstrukci bude provádět firma COLAS CZ, a.s.
Stavební dozor bude provádět pracovník Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner.

Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup  k jednotlivým nemovitostem na ulici Plumlovská.
Stavba bude realizována od března do srpna 2019.
Od 18.3.2019 bude ulice Plumlovská průjezdná pouze jedním směrem od Jiráskova náměstí směrem na Mostkovice.
Od 18.3.2019 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci ulice po ucelených částech ulice Plumlovská.

Předpokládaný postup prací je:
Úsek 1 v termínu 18.3.2019 do 19.4.2019
Jedná se o pokračování od autobusových zastávek Plumlovská sídliště po ulice Polská, Jungmannova. Ulice Polská a Jungmanova, budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou.

Úsek 2 v termínu 22.4.2019 do 24.5.2019
Rekonstrukce bude probíhat od ulic Polská, Jungmanova po ulice Nerudova Krátká. Ulice Nerudova a Krátká, budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou.

Úsek 3 v termínu 27.5.2019 do 28.6.2019
Rekonstrukce bude probíhat od ulic Nerudova, Krátká po ulice Březinova, Rostislavova. Ulice Březinova a Rostislavova, budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou.

Úsek 4 v termínu 1.7.2019 do 11.8.2019
Rekonstrukce bude probíhat od ulic Březinova, Rostislavova po křižovatku na Jiráskově náměstí. Ulice Šlikova a Hliníky, budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou.

Úplná uzavírka ulice Plumlovská 12.8. do 25.8.
V tomto termínu bude ulice Plumlovská uzavřena v obou směrech a bude probíhat pokládka nového asfaltobetonového krytu.

Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem.

V případě bližších informací kontaktujte Ing. Petra Brücknera, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno).

Práce na stavbě za zhotovitele stavby firma COLAS CZ a.s. a její subdodavatel společnost STRABAG a.s. bude řídit stavbyvedoucí Zdeněk Loutocký, telefon 602 707 862.


Dovolte, abych závěrem tohoto oznámení vyslovil přesvědčení, že při vzájemné vstřícnosti proběhnou práce bez větších komplikací.


Děkuji za pochopení.


Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic


OZNÁMENÍ Magistrátu města Prostějova: 


„Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov“. 
Z důvodu nepředvídatelných stavebních prací na inženýrských sítích, které se musely opravovat nebo přemisťovat a požadavkům majitelů bytových domů, dochází k prodloužení termínu dokončení stavby do 31.10.2019.
Úplná uzavírka ulice Plumlovská bude v termínu od 7.10.2019 do 20.10.2019.V tomto termínu bude ulice Plumlovská uzavřena v obou směrech a bude probíhat pokládka nového asfaltobetonového krytu. 
Více v článku:  ZDE


POZOR: v době od 7. 10. do 20. 10. 2019 úplná uzavírka ulice Plumlovská a Blahoslavova:  ZDE
POZOR: Informace se týkají trasování MHD v době od 21.10. do 27.10.2019  ZDE

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 28.1.2019 9:18:21 - aktualizováno 11.10.2019 10:19:02 | přečteno 7593x | Anna Kajlíková
load