Úvodní strana > Aktuality archiv > POZOR: Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

POZOR: Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

TGM radnice nová (7)

Pokud se vlastník nemovitosti ve lhůtě nepřihlásí, má se za to, že ji opustil.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Více informací: https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?clanek=152956&lanG=cs&app=2776&slozka=128783&detail_claim=90376


Vytvořeno 21.2.2018 6:39:39 | přečteno 477x | Anna Kajlíková
load