Úvodní strana > Aktuality archiv > Pracovníci Českého statistického úřadu nahlédnou do našich domácností

Pracovníci Českého statistického úřadu nahlédnou do našich domácností

obeti kazdy

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.  

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

„Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem," uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ v Olomouci Kamila Vepřková. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

„Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě a podle zákona o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech," doplnila Vepřková 

S případnými dotazy je možno se obrátit na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2017: Alici Smutnou, tel.: 585 731 507.


Zdroj: ČSU

Vytvořeno 31.1.2017 9:14:44 | přečteno 369x | Anna Kajlíková
load