Úvodní strana > Před 150ti lety drtila obyvatele prusko-rakouská válka

Před 150ti lety drtila obyvatele prusko-rakouská válka

výročí prusko rakouské války

V červenci uplyne 150 let od prusko-rakouské války. Jednalo se o střetnutí dvou největších a nejvlivnějších členů Německého spolku – Rakouska a Pruska. 


Prusko dlouhodobě usilovalo o hegemonii v tomto seskupení a o sjednocení německy mluvících zemí pod jedním panovníkem. K rozhodujícímu střetnutí došlo 3. 7. 1866 u Hradce Králové. Tato bitva je také nazývána bitvou u Sadové nebo na Chlumu. Šlo o druhou největší bitvu 19. století v Evropě. Na malém prostoru bojovalo 450 tisíc vojáků. Rakušané byli poražení a vojska se potom začala přesunovat směrem k Vídni.

„K prvnímu střetnutí mezi rakouskými a saskými jízdními vojsky na jedné straně a pruskými husary na druhé straně došlo 14. 7. 1866 odpoledne za kapličkou sv. Otýlie u Čechůvek. K hlavnímu střetnutí došlo 15. 7. 1866 v prostoru tzv. bažantnice u Tovačova. Bojovaly zde jednotky 71. pěšího rakouského pluku velkovévody Toskánského a 44. pruského pluku.  Rakouská vojska byla opět poražena a na bojišti zůstalo pět set mrtvých,“ uvedla historička Hana Bartková.

Vše připomíná řada pomníků a křížů. Centrální pomník bitvy u Tovačova se nachází u silnice Tovačov – Dub nad Moravou.  Válečné události a jejich důsledky zasáhly také Prostějov – přesuny vojsk, válečné rekvizice, zničená úroda na polích, pruská okupace města (16. 7.– 2. 8. 1866), zásobování vojsk potravinami a obilím.

„K tomu přistoupila cholera, které v Prostějově podlehlo na osm stovek osob z řad vojáků a civilního obyvatelstva. Ranění a nemocní vojáci byli léčeni v nemocnici Milosrdných bratří v Prostějově. Provizorní cholerová nemocnice byla umístěna v domě č. 17 v Žešovské ulici,“ doplnila Bartková. Dobový tisk, archivní dokumenty, záznamy kronikářů a regionálních historiků nám podávají řadu svědectví o této válce. Například zápisy převora kláštera Milosrdných bratří Avertána Koláře nazvané Válečný rok uveřejnil v překladu v publikaci Pamětní spis ke 200letému jubileu konventu Milosrdných bratří v Prostějově 1739–1939 P. Alois Jašek. Další svědectví podali Ondřej Přikryl, Josef Simon, Jan Michalský, Václav Burian a František Frőml.

„Události válečného roku 1866 připomínají na katastru města také dva kamenní svědkové  –  kříž z roku 1869 za kapličkou sv. Otýlie u Čechůvek a náhrobek pruského poručíka Ernesta Frankenberga v parčíku u kostela sv. Jana Nepomuckého,“ uzavřela Bartková.

Pietní vzpomínka na události prusko-rakouské války proběhne v sobotu 16. 7. 2016 v Tovačově v rámci tradiční vycházky po tovačovském bojišti. Zahájení je v 10: 30 hodin u autobusového nádraží. Hlavní vzpomínková akce se uskuteční v Tovačově 24. 9. 2016. Její součástí budou také bitevní ukázky.


Foto: Hana Bartková


Vytvořeno 1.7.2016 9:52:15 | přečteno 1423x | Anna Kajlíková
load