Úvodní strana > Aktuality archiv > Před 470 lety byl v Prostějově vytištěn první český slabikář

Před 470 lety byl v Prostějově vytištěn první český slabikář

slabikář titul list

První český slabikář se zrodil v Prostějově v roce 1547 v tiskárně Jana Günthera.  

Slabikář představuje první učebnici čtení našich prvňáčků. Každý si jistě vzpomene na ten svůj slabikář. Tak já si vzpomenu na červený slabikář autorů Jarmily Hřebejkové, Ireny Fabianové, Anny Šimanové a K. F. Sedláčka s ilustracemi Václava Junka. Byl samozřejmě poplatný době vzniku, ale po stránce metodické a obsahové byl vynikající. Dokladem toho bylo, že byl na našich školách používán patnáct let (1960–1975). Naše slabikáře měly v minulosti různé názvy například Poupata, Sluníčko, Úl, Studánka, U nás doma, Slabikář ABC. Doprovázely je ilustrace Mikoláše Alše, Adolfa Kašpara, Marie Fischerové - Kvěchové, Oty Janečka či Heleny Zmatlíkové.

První český slabikář se zrodil v Prostějově v roce 1547 v tiskárně Jana Günthera. Knížečka o dvanácti listech se dvěma dřevoryty: Bohorodičky a Ježíšova kázání shromážděným zástupům měla název: „Slabikář český a jiných náboženství počátkové: kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny býti mají. Prostějov 1547.“ Na konci textu byl dodatek: „V Prostějově skrze Jana Günthera.“ U zrodu slabikáře byli příslušníci jednoty bratrské, především kolem učence a pozdějšího biskupa jednoty Jana Blahoslava.

V úvodní části slabikář obsahoval různé druhy písmen velké a malé abecedy, další část podávala přehled slabik a učila je skládat do slov. Součástí byl cvičný text náboženského obsahu, například modlitby.

Prostějovský slabikář otevřel dveře ke vzdělanosti dětí a zároveň měl velký vliv i na formování osobnosti dítěte.

 

Zdroj: Hana Bartková


Vytvořeno 27.11.2017 7:06:07 | přečteno 747x | Anna Kajlíková
load