Úvodní strana > Aktuality archiv > Před osmdesáti lety – 8. října 1941 proběhla akce SOKOL – masové zatýkání členů Sokola

Před osmdesáti lety – 8. října 1941 proběhla akce SOKOL – masové zatýkání členů Sokola

IMG 8104

V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo celkem 1 500 činitelů Sokola z ústředí, žup a jednot.

Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Více než devadesát procent z nich zaplatilo za svou oddanost Sokolu a vlasti životem. Ještě během noci Reinhard Heydrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Nacisté ji považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž aparát sloužil v masovém měřítku v odbojovém hnutí. 8. říjen je od roku 2019 Památným dnem sokolstva.

8. října 1941 byla spuštěna velká vlna zatýkání. Postihla mnoho významných funkcionářů Sokola bez ohledu na to, zda u nich byla či nebyla zjištěna ilegální činnost. V prostějovské sokolské župě bylo uvězněno celkem 28 funkcionářů Sokola v čele se župním starostou Janem Mládkem, náčelníkem Oldřichem Dobrovolným, vzdělavatelem Antonínem Kroupou a dalšími. Starosta Jan Mládek byl umučen 15. března 1942 v Osvětimi, profesor reálky Oldřich Dobrovolný zahynul tamtéž 28. března 1942.

Profesor Dívčího reálného gymnázia a od roku 1939 reálky, nadšený Sokol a vedoucí činitel v rámci Obrany národa  Josef Čermák byl odsouzen na sedm let vězení. Zemřel 22. září 1944 při leteckém náletu na Kassel. V Osvětimi zahynuli v roce 1942 členové vedení a funkcionáři jednot Antonín Kroupa, Josef Bukáček a František Foukal.

K dalším statečným umučeným členům prostějovského Sokola patřili František Adámek, Rajmund Hrubý, František Kusák, Ferdinand Barták, František Janďourek, Vojtěch Svozil, Ferdinand Jančík, Rostislav Steiner, Soběslav Kýr, Rudolf a Emilie Bauerovi, Jan a Anastázie Růžičkovi.

Členové Sokola na Prostějovsku zaplatili největší daň v protinacistickém odboji. Patřili k nejpočetnějším a nejaktivnějším příslušníkům odbojového hnutí. Celkem bylo 163 členů vězněno a 72 členů zahynulo. V Prostějově bylo zatčeno 90 politických vězňů z řad Sokolů. Bylo umučeno 30 členů Sokola I a II, z toho jedenáct z nich v Osvětimi.

Jejich jména připomíná pamětní deska pořízená v roce 1948 a umístěná v předsálí sokolovny na Skálově náměstí. Prostějovská župa sokolská vydala v roce 1948 almanach „Svým nesmrtelným“. Obsahuje charakteristiky a fotografie vězněných a popravených členů.

Památku obětí 2. světové války z řad Sokolů Sokolské župy prostějovské umučených, popravených nebo padlých v období 1939–1945 připomíná pamětní deska odhalená 5. května 2011 na Městském hřbitově v Prostějově tehdejším primátorem Miroslavem Pišťákem. Akci včetně instalace zajistila Sokolská župa prostějovská. Deska je evidována jako válečný hrob ( CZE -7108-36482),

Jména obětí z řad členů Sokola jsou uvedena také na pamětních deskách na jejich bývalých pracovištích, ve školách a v budově radnice. 1. července 2021 byly na památku členů Sokola Jana Mládka, Josefa Bukáčka a Františka Foukala položeny kameny zmizelých

„Vy, naši mrtví mučedníci, Vy, kteří jste nezištně šli v boji proti přesile násilí a nelidskosti, v boji ne na život, ale jen a jenom na smrt. Vy, naši drazí umučení, kteří jste na této cestě lásky a služby národu, na této cestě odvahy a cti, prolili svou krev a ztratili životy, budiž Vám čest. Vám zachováme naši věčnou paměť!“ Tato slova napsal do Památníku  prostějovské župy sokolské Bohuslav Pacholík, bývalý župní náčelník, vězněný pět let v koncentračním táboře Buchenwald.

 

Zdroj a foto: Hana Bartková

 


Vytvořeno 8.10.2021 7:00:43 | přečteno 217x | Anna Kajlíková
load