Úvodní strana > Aktuality archiv > Před padesáti lety zemřel pedagog, vlastivědný pracovník a regionální historik Vojtěch Janoušek

Před padesáti lety zemřel pedagog, vlastivědný pracovník a regionální historik Vojtěch Janoušek

kytka

V centru jeho zájmu byla regionální historie.

Narodil se 13. 7. 1897 ve Slatinicích v rolnické rodině. Studoval na gymnáziích v Olomouci a v Prostějově. V letech 1918–1922 studoval obor dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě UK v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně.  Jeho zájem o regionální historii podnítili historici Julius Glücklich a Rudolf Urbánek. Navštěvoval také Státní archivní školu v Praze. Doktorát filozofie obdržel až v roce 1950.

V letech 1922 – 1949 (s výjimkou válečných let, kdy byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald) působil jako středoškolský učitel na reálném gymnáziu v Prostějově. V letech 1946–1949 byl správcem školy. V roce 1949 byl na úřední zásah ze školských služeb propuštěn.

V centru jeho zájmu byla regionální historie. Věnoval se dějinám obcí, vývoji selského stavu, protireformaci, dělnickému hnutí, historii škol, spolků i průmyslového podnikání. Z této oblasti také publikoval v odborných časopisech a sbornících (např. Selský archiv, Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, Výroční zprávy prostějovské reálky, Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané, Kulturní kalendář).

Je autorem monografií –  Okres plumlovský (1932) a  Dějiny Prostějova. Prostějovský okres (1938) vydané v rámci edice Vlastivědy moravské.  Janoušek nebyl syntetizujícím historikem.  Navíc zde byly i metodologické nedostatky. Byl především popularizátorem historie, nadšeným archivním badatelem (finanční podpora tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty mu umožnila studovat v lichtenštejnském archivu ve Vídni, studoval také v lobkovickém archivu v Roudnici) a osvětovým činitelem.  Zajímavé byly jeho přednášky a exkurze. Věnoval se také metodice dějepisu.

Byl dlouholetým členem Kuratoria prostějovského muzea, metodikem pro kronikářskou práci a konzervátorem Státního památkového úřadu v Brně pro soudní okres plumlovský. V letech 1953–1957 byl kronikářem města Prostějova. Rovněž byl kronikářem Sokola I v Prostějově. Od roku 1962 spolupracoval s Ústavem pro historickou vlastivědu Univerzity Palackého v Olomouci při přípravě Historického místopisu Moravy a Slezska.


Zdroj a foto:  historička Hana Bartková, MMPv

VOJTĚCH JANOUŠEK

V  Janoušek foto 2

V Janoušek foto 2

 
V  Janoušek foto

V Janoušek foto

 
 
Vytvořeno 12.3.2019 9:28:27 | přečteno 378x | Anna Kajlíková
load