Úvodní strana > Aktuality archiv > Před pěti sty lety byl vydán Herbář Jana Černého

Před pěti sty lety byl vydán Herbář Jana Černého

herbář tit  list

lékaře a humanisty působícího v Prostějově.

Před pěti sty lety – 19. prosince 1517 – vyšel v Norimberku Herbář Jana Černého. Tento lékař a učenec Jednoty bratrské byl pražským rodákem (narozen 1456). Krátce působil v Litomyšli. V letech 1499–1509 působil jako lékař v bratrské kolonii v Prostějově. Druhý jeho prostějovský pobyt spadá do let 1519–1530. Řídil zde lékařský dům bratrského sboru, tedy jakési sanatorium či špitál. Nacházel se v ulici Vápenice číslo 1.  V Prostějově údajně také zemřel (asi v roce 1531).

Kniha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář, velmi užitečná, z mnohých knieh latinských i z skutečných prací vybraná počíná se šťastně. Od Mikuláše Klaudiana, lékaře boleslavského vydaná 1517,“ čteme na titulu knihy. Kniha vyšla nákladem a redakcí Mikuláše Klaudiána.  M. Klaudian napsal také předmluvu a doplnil latinské a německé názvy rostlin. Obsahuje 444 hesel řazených abecedně (od aloe po žito). Jan Černý zde podal botanický popis rostlin, jejich vyobrazení  a léčebné účinky. Využil také praktické zkušenosti a osobní poznatky. Jedná se o první tištěný herbář v české literatuře. Vynikal přesností, důkladností a velmi dobrým zpracováním.

Toto dílo patří ke vzácným starým tiskům a dochovalo se u nás v několika málo exemplářích, přesto je dostupné. V roce 1981 vyšlo v nakladatelství Avicenum kritické vydání herbáře od editorky Zdeňky Tiché.

Hana Bartková


herbář uk  1herbář uk 2

Vytvořeno 18.12.2017 7:26:48 | přečteno 286x | Anna Kajlíková
load