Úvodní strana > Aktuality archiv > Před sto deseti lety se narodil malíř Vilém Topinka

Před sto deseti lety se narodil malíř Vilém Topinka

Vilém Topinka 1909 1977

Celý jeho život byl spjatý s Prostějovem.

Narodil se 22. 5. 1909 v Prostějově. Otec byl obuvník pocházející z Brna a matka pocházela z Boskovic. Ve třinácti letech osiřel. Odešel z měšťanky a vyučil se malířem pokojů, dekorací a písma. Od dětství rád maloval, jeho snem bylo studovat malířství, což za daných okolností nebylo reálné.  Až v roce 1942 získal odborné výtvarné vzdělání na soukromé škole u akademického malíře a profesora kreslení Františka Myslivce v Brně. Bylo to krátce po úspěšné výstavě v prostějovském Národním domě. Finanční prostředky získané prodejem obrazů tak využil na svoje další vzdělávání. Cenné rady a zkušeností týkající se především divadelních dekorací a ornamentů získal u malířů A. Říhy a Rolfa Weigla. 

Jeho malířská tvorba je bohatá. Zahrnuje figurální malbu, zátiší, portréty, lidové kroje a divadelní dekorace. Především byl krajinářem. Maloval krajinu na Kyjovsku, Valašsku kolem Bečvy, Hrozenkova a Velkých Karlovic. Najdeme u něj také krajinu Drahanské vysočiny a panoramatické záběry na Prostějov. Olej Stará kuželna je součástí výzdoby pracovny primátora.
Druhá „prostějovská“ výstava se konala v roce 1944 v přednáškovém sále Národního domu. Další proběhla až v roce 2002 u příležitosti 25. výročí úmrtí. Prostějované se mohli s jeho tvorbou seznámit v loňském roce na výstavách v Galerii umění v ulici Svatopluka Čecha 2 a v Galerii club Mánes. Jeho obrazy jsou také součástí městské obrazové sbírky, najdeme v moravských galeriích a v soukromých sbírkách.

Škoda, že dílo tohoto kvalitního malíře je dosud opomíjeno našimi kunsthistoriky. Kromě slovníkových hesel o něm neexistují žádné odborné studie a články. Cenným a nedostupným dílem  je drobný tisk od knihovníka F. C. Župky z roku 1944. 

Vilém Topinka zemřel 7. 7. 1977 v Prostějově a jeho ostatky jsou uloženy na Městském hřbitově v Prostějově. Plným právem je označován za malíře Božího nadání a duše krajiny.
 

Zdroj a foto: historička Hana Bartková


Topinka Vilém

Prostějov z držovského kopce

Prostějov z držovského kopce

 
Prostějov od jihovýchodu

Prostějov od jihovýchodu

 
Stará kuželna v hostinci Pod žudrem

Stará kuželna v hostinci Pod žudrem

 
Vilém Topinka 1909 1977

Vilém Topinka 1909 1977

 
 
Vytvořeno 22.5.2019 8:17:17 | přečteno 1205x | Anna Kajlíková
load