Úvodní strana > Aktuality archiv > Před sto deseti lety zemřel veřejný a politický činitel, novinář a literát Josef Krapka - Náchodský

Před sto deseti lety zemřel veřejný a politický činitel, novinář a literát Josef Krapka - Náchodský

Josef Krapka  (1862 1909)

Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar.

Rodák z Pavlišova u Náchoda ( *22. 7. 1862) se vyučil truhlářem. Myšlenky sociální spravedlnosti, humanismu a svobody jej přivedly do řad sociálně demokratické strany. Stává se jejím funkcionářem a redaktorem tiskovin. Působil ve Vídni a v Brně.  V listopadu 1903 jej Josef Hybeš vyslal do Prostějova jako vedoucího redaktora Hlasu lidu.

Seznámil se zde s řadou pokrokových a vzdělaných lidí z města a okolí a spolupracoval s nimi na zlepšení vzdělání a zvýšení kulturní úrovně dělnictva. Zapojil se do činnosti Pokrokového spolku. Vedl diskuse a polemiky s radničními politiky i opozicí – Ondřejem Přikrylem, Václavem Perkem, Rudolfem Bechyněm. Výrazně bojoval za všeobecné volební právo (uzákoněno roku 1907). Sám také kandidoval do zemského sněmu (1905) a říšské rady (1907). Sice neuspěl, ale získal cenné politické zkušenosti. Významně zdokonalil práci redakce Hlasu lidu. Zavedl místní rubriky, satirickou přílohu, rozšířil jeho vydání. Byl nadšeným šachistou. V roce 1903 založil dělnický cyklistický spolek. Stál u zrodu spolku pro stavbu levných a zdravých dělnických bytů. Projekt byl realizován až po jeho smrti.

Vážil si T. G. Masaryka a podpořil jeho kandidaturu do říšského sněmu v roce 1907. Jeho celoživotním přítelem byl básník Josef Svatopluk Machar.

Byl také literárně činný. Psal básně, črty, fejetony, povídky a divadelní hry (např. Z pamětí štváče, Z různých koutů, Obrázky z Valašska). Překládal díla L. N. Tolstého, M.Gorkého, H. Heineho a dalších autorů. Byl nadšeným divadelním ochotníkem. V Prostějově se podílel na organizování Lidového divadla v Dělnickém domě. Přivedl sem významné herecké osobnosti, například Eduarda Vojana, Hanu Kvapilovou a dramatika Jaroslava Kvapila.

Významnou životní oporou mu byla manželka Běta Krapková. Na jejích „bedrech“ nebyla jen starost o domácnost, ale i pomoc v redakci Hlasu lidu a na schůzích. Krapkovi bydleli v přízemí domu č. 23 v Petrské (Wolkerově) ulici. V Prostějově potom žili Krapkovy děti – dcera Květena (Květa) provdaná Zahradníková (1893–1954), synové Květoslav (1897–1983), Běluš (1901–1983) a Drahoň (1907–1979).  Aktivně se věnovali amatérskému divadlu ve spolku Tyl a sportu, hlavně tenisu. Květoslav Krapka  šel ve stopách otce, byl funkcionářem sociální demokracie, v letech  1946–1949 byl předsedou Městského národního výboru . Za svoje politické názory byl z veřejného života vyloučen. Syn Čestmír– Miloš (1895–1919) zemřel na tuberkulózu a „pohrobek“ Josef (1909–1924) zemřel na spálu. Vnučkou Josefa Krapky je vdova po akademiku Otto Wichterlovi Linda Wichterlová (roz. Zahradníková , *1917).

Jeho zdravotní stav se zhoršil na jaře roku 1909. Měl tuberkulózu a nemocné srdce. 11. dubna 1909 se zúčastnil v Lidovém domě v Praze konference zastupitelů sociální demokracie.  Měl zdravotní problémy, proto v neděli večer 12. dubna odjel vlakem domů. Zemřel v pondělí 13. dubna 1909 v ranních hodinách Prostějově. Poslední rozloučení proběhlo 16. dubna 1909 na Městském hřbitově v Prostějově.

Hrob Josefa Krapky navržený Josefem Nedělníkem v roce 1910 je kulturní památkou. Najdeme zde Krapkův epitaf:

Já pochodeň svou se ctí nes,
já ve tmách světla rozžíhal –
já kles:teď na vás na všech dnes
ji vzít a svítit do tmy dál!

Památku této osobnosti v našem městě připomíná od roku 1924 také název ulice. Město Prostějov pečuje o rodinný hrob a v roce 2015 finančně přispělo na revitalizaci Krapkova pomníku v Náchodě.

Zdroj a foto: historička Hana Bartková

Josef Krapka Náchodský

Dělnický dům na historické pohlednici

Dělnický dům na historické pohlednici

 
Hrob rodiny Krapkových

Hrob rodiny Krapkových

 
Josef Krapka  (1862 1909)

Josef Krapka (1862 1909)

 
 
Vytvořeno 12.4.2019 9:02:22 | přečteno 912x | Anna Kajlíková
load