Úvodní strana > Aktuality archiv > Před sto dvaceti lety byl založen Přírodovědecký klub v Prostějově

Před sto dvaceti lety byl založen Přírodovědecký klub v Prostějově

Václav Spitzner   zakladatel klubu

Sehrál významnou roli v bádání a podnítil založení botanické zahrady.

15. prosince 1898 se konala za účasti 185 členů první valná hromada Přírodovědeckého klubu v Prostějově. Z toho bylo 86 členů mimo město Prostějov. Klub byl prvním českým přírodovědným spolkem na Moravě. Věnoval se odbornému bádání, sbírkové činnosti, popularizaci přírodních věd a publikační činnosti. Jeho prvním předsedou a zakladatelem byl profesor zdejší reálky, botanik a geolog Václav Spitzner.  K dalším významným představitelům spolku patřili Antonín Gottwald, Jaroslav Mathon, František Czwetler, Josef Blekta, Rudolf Wolf, Bohumil Hacar, Vladimír Zoufal,  Ignát Pacholík, Jan Slavíček, Karel Všetička a další.

Náplň činnosti byla rozsáhlá.  Pořádali výstavy přírodnin, přírodovědné vycházky, přednášky. Neméně důležitá byla také práce zaměřená na sbírání zkamenělin, nerostů, preparování zvířat, pořizování sbírek motýlů, brouků, hmyzu a výsadba stromů a keřů.  Členové klubu od počátku usilovali o založení botanické zahrady v Prostějově, což bylo realizováno až v roce 1934 v Lidické ulici. Klub vydával Věstník, který vycházel do roku 1940 a dodnes velmi kvalitním a citovaným časopisem.
100. výročí klubu připomnělo prostějovské muzeum v roce 1998 – a to vydáváním sborníku Přírodovědné studie. Dosud vyšlo 17 svazků.

Zdroj a foto: historička Hana Bartková

Vytvořeno 20.12.2018 6:59:30 | přečteno 380x | Anna Kajlíková
load