Úvodní strana > Aktuality archiv > Před sto padesáti lety byl založen v Prostějově SOKOL

Před sto padesáti lety byl založen v Prostějově SOKOL

sokolský slet v roce 1908

První valná hromada se konala 13. června 1869.

Prostějov byl sedmým městem na Moravě, ve kterém zakořenila sokolská myšlenka. Zakladatelem Sokola byl advokát, národní činitel a aktivní sokolský činitel v Brně Josef Fanderlík. 

První valná hromada proběhla 13. června 1869. Josef Fanderlík byl zvolen prvním starostou. Registrováno bylo tehdy 134 členů. 17. června 1869 bylo zahájeno cvičení v bývalé městské tělocvičně v kapucínském klášteře na Brněnské ulici.  První veřejné cvičení proběhlo 24. května 1870. Německé vedení města potom Sokol rozpustilo. Znovu byl obnoven v roce 1875 jako TJ prostějovská a původní název Sokol měl až od roku 1876.

Velkolepou slavností bylo 8. července 1883 svěcení sokolského praporu na hlavním prostějovském náměstí. Světitelem byl P. Josef Novák.  Cvičilo se také v tělocvičně reálky v Palečkově ulici a v budově zámku. Třináct členů jednoty se v roce 1882 účastnilo sokolského sletu v Praze. V roce 1898 uspořádali první Husovy oslavy. Navázali kontakty se slovanskými členy. Výsledkem byl první slovenský večer konaný roku 1901. Roku 1899 vznikla druhá jednota SOKOL II a v roce 1911 vznikla Sokolská župa prostějovská. 

Sokolské hnutí se nezaměřovalo jen na sport. Základním principem sokolské myšlenky je všestrannost – zdokonalení tělesné zdatnosti současně s rozvojem kultury ducha.

Pořádali koncerty, plesy, šibřinky, jarní slavnosti, letní karnevaly, zábavné vzdělávací večery, divadelní představení, přednášky a besedy. 

Historie prostějovského Sokola představuje také smutné a tragické kapitoly. Patří mezi ně druhé rozpuštění Sokola za nacistické okupace, účast členů v protifašistickém odboji, likvidace Sokola po únoru 1948 a vznik jednotné tělovýchovy (Sokol I se stal od roku 1951 součástí TJ OP). Činnost Sokola byla v plném rozsahu obnovena po roce 1989.

Do historie se zapsali také starostové Sokola, například František Možný, Josef Wait, Ignác Stavěl, Jan Hoch, Alois Konvalinka, Josef Konvička. Josef Špaček, František Benda. Z dalších osobností například Jan Machner, Josef Klág, Ferdinand Steiner, Ferdinand Wolker, Oldřich Dobrovolný, Jaroslav Tesař, Karel Snášel, Marie Jelínková, Marie Pacholíková  a mnozí další.

Prostějovský Sokol navazuje na svoji bohatou historii a hrdě naplňuje Tyršovo heslo: „Ve zdravém těle zdravý duch.“


Zdroj a foto: historička Hana Bartková

SOKOL

Josef Fanderlík  zakladatel prostějovského Sokola

Josef Fanderlík zakladatel prostějovského Sokola

 
Svěcení praporu   1883

Svěcení praporu 1883

 
publikace vydaná k 50  výročí Sokola

publikace vydaná k 50 výročí Sokola

 
sokolský slet v roce 1908

sokolský slet v roce 1908

 
 
Vytvořeno 13.6.2019 7:14:26 | přečteno 931x | Anna Kajlíková
load