Úvodní strana > Aktuality archiv > Před sto šedesáti lety se narodil rodák, filozof a zakladatel fenomenologie Edmund Husserl

Před sto šedesáti lety se narodil rodák, filozof a zakladatel fenomenologie Edmund Husserl

květiny

Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až deset hodin denně.

Narodil se v židovské rodině 8. dubna 1859 v domě v Uprkově ulici (dříve Brecherova) č. 15.  Dům se nacházel na rozhraní ulic Uprkova,  Lutinovova  a Křížkovského.  Dnes je v těchto místech parkoviště KaScentra.
Otec Abraham Adolf Husserl byl obchodníkem se střižním a módním zbožím. Vyrůstal v liberálním ovzduší. V Prostějově navštěvoval městskou školu. V deseti letech odešel studovat na gymnázium do Vídně (pobyl zde jen rok) a potom pokračoval na německém gymnáziu v Olomouci, kde v roce 1876 maturoval. Studoval matematiku, fyziku, astronomii a filozofii na univerzitách v Lipsku, Berlíně a ve Vídni. Zde v roce 1882 promoval. V Lipsku se seznámil s T. G. Masarykem, který ho zasvětil do základů filozofie a doporučil mu filozofické přednášky Franze Brentana. Husserl si Masaryka velmi vážil a označil ho za svého mentora a prvního vychovatele.

Na univerzitě v Halle obhájil docenturu a napsal spis Filozofie aritmetiky. V letech 1901–1916 působil na univerzitě v Göttingenu a od roku 1916 jako řádný profesor na univerzitě ve Freiburgu.  Vytvořil zde fenomenologickou školu, k níž patřili jeho žáci Edith Steinová, Martin Heidegger, Max Scheler a Eugen Fink. Jeho stěžejní práce zabývající se fenomenologií se jmenovala Logická zkoumání. Fenomenologie je popis nebo výzkum světa, jak se ukazuje. Jedná se o proniknutí k pravé povaze věcí. 

Husserl byl uzavřený, nesmírně pracovitý, skromný člověk. Dokázal pracovat až deset hodin denně. Své myšlenky zapisoval těsnopisem na lístečky. Potom je třídil a přepisoval do textů. Byl stále nespokojen s tím, co napsal. Za svého života vydal jen dvě dokončené práce – Logická zkoumání a Karteziánské meditace. Většina jeho prací zůstala v rukopisech. Před nástupem nacistů k moci zůstalo asi 50 000 stran rukopisů a přepisů. Celou pozůstalost zachránil františkán Herman Leo Van Breda, který ji převezl do belgické Lovaně. Zde sídlí Husserlův archiv, který je centrem bádání. Podílí se na vydávání sebraných spisů pod názvem Husserliana.  Významnou životní oporou mu byla manželka Malvína Steinschneiderová pocházející z Prostějova. Pomáhala zařizovat lovaňský archiv. Měli spolu tři děti – Elisabeth, Gerharta a Wolfganga. Wolfgang padl v bitvě u Verdunu.

Díla tohoto velkého filozofa u nás začala znovu vycházet po roce 1989. Výjimkou bylo dílo vydané na začátku normalizace (1972) Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Husserlovým vykladačem a stoupencem fenomenologie byl filozof Jan Patočka. Patočkova kniha Přirozený svět jako filozofický problém navazuje na Husserlovu fenomenologii.

Co připomíná tohoto slavného rodáka v našem městě? Jeho rodný dům byl v lednu 1959 zbourán (paradoxem bylo, že se tak stalo v roce 100. výročí narození). Nezachovala se ani budova městské školy. Našeho významného rodáka připomíná název náměstí, pamětní deska s reliéfem od sochaře Bohumila Teplého na budově radnice a muzejní expozice ve Špalíčku.
Edmund Husserl zemřel 27. dubna 1938 v bádenském Freiburgu. Prostějov v něm má krajana, který vstoupil do evropské kultury a vzdělanosti 20. století jako jedna z jejích největších postav.


Zdroj: historička Hana  Bartková


E.Husserl

Úprkova ulice před rokem 1910

Úprkova ulice před rokem 1910

 
Edmund Husserl

Edmund Husserl

 
Rodný dům E  Hussela krátce před zbouráním

Rodný dům E Hussela krátce před zbouráním

 
návrhy E Husserla pomník (3)

návrhy E Husserla pomník (3)

 
návrhy E Husserla pomník (14)

návrhy E Husserla pomník (14)

 
návrhy E Husserla pomník (7)

návrhy E Husserla pomník (7)

 
návrhy E Husserla pomník (9)

návrhy E Husserla pomník (9)

 
návrhy E Husserla pomník (6)

návrhy E Husserla pomník (6)

 
návrhy E Husserla pomník (4)

návrhy E Husserla pomník (4)

 
návrhy E Husserla pomník (8)

návrhy E Husserla pomník (8)

 
návrhy E Husserla pomník (2)

návrhy E Husserla pomník (2)

 
návrhy E Husserla pomník (5)

návrhy E Husserla pomník (5)

 
návrhy E Husserla pomník (13)

návrhy E Husserla pomník (13)

 
návrhy E Husserla pomník (20)

návrhy E Husserla pomník (20)

 
návrhy E Husserla pomník (16)

návrhy E Husserla pomník (16)

 
návrhy E Husserla pomník (17)

návrhy E Husserla pomník (17)

 
návrhy E Husserla pomník (10)

návrhy E Husserla pomník (10)

 
návrhy E Husserla pomník (18)

návrhy E Husserla pomník (18)

 
návrhy E Husserla pomník (11)

návrhy E Husserla pomník (11)

 
návrhy E Husserla pomník (1)

návrhy E Husserla pomník (1)

 
návrhy E Husserla pomník (15)

návrhy E Husserla pomník (15)

 
návrhy E Husserla pomník (12)

návrhy E Husserla pomník (12)

 
návrhy E Husserla pomník (19)

návrhy E Husserla pomník (19)

 
 
Vytvořeno 8.4.2019 9:17:35 | přečteno 1071x | Anna Kajlíková
load