Úvodní strana > Aktuality archiv > Přeprava kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina

Přeprava kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina

cyklobus

Rada města Prostějova schválila smluvní výměnu pro přepravu kol cyklobusu.

V autobusové trase na Drahanskou vrchovinu byla ukončena spolupráce mezi městem Prostějovem a firmou FTL – First Transport Lines, a.s., Prostějov, pro výpůjčku přívěsu na přepravu kol pro cyklobus. Nově byla uzavřena smlouva se společností ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava – Moravská Ostrava na dobu určitou v délce trvání 10 let.

„Důvodem změny je ukončení provozování autobusové linky na trase Prostějov – Drahanská vrchovina společností FTL – First Transport Lines a to k 31. 12. 2017. Od 01. 01. 2018 tuto trasu provozuje společnost ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava – Moravská Ostrava,“ uvedl jako vysvětlení změny náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Cyklovozík je využíván na autobusových linkách do Protivanova. Do 31. 12. 2017 tyto linky zajišťoval dopravce FTL – First Transport Lines, a.s., Prostějov a ztrátu na těchto linkách včetně dalších provozních nákladů doposud hradil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Město Prostějov se proto na úhradě vícenákladů spojených s provozem cyklobusu nepodílelo. Od 1. 1. 2018 linky do Protivanova provozuje dopravce ARRIVA Morava, a.s., Ostrava. Na základě nových smluv, uzavřených mezi koordinátorem a dopravci, již není možno zvýšené náklady na provoz cyklobusů koordinátorovi účtovat.
 
„Co se týká cyklobusu do Protivanova (linky 780432 a 780434), hradí koordinátor pouze prokazatelnou ztrátu. Vícenáklady jdou na vrub objednatele cyklobusu, tedy města Prostějova, které hradí zvýšenou spotřebu pohonných hmot. Dopravce ARRIVA Morava a.s. má ve svém vlastnictví cyklovozíky,“ uzavřel náměstek Pospíšil.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 7.6.2018 9:06:02 | přečteno 289x | Anna Kajlíková
load