Úvodní strana > Aktuality archiv > Přerušené jednání Zastupitelstva města Prostějova

Přerušené jednání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice nová (8)

bude pokračovat v pátek 3. 5. 2019:

Níže uvedené materiály, které nebyly projednány na 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 30. 4. 2019, budou projednány na pokračování zasedání dne 3. 5. 2019 od 7:00 hod v obřadní síni radnice:

 

17. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností 

18. Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu 

19. OZV, kterou se mění OZV č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) 

20. OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova 

21. OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

22. Dodatek ke Zřizovací listině Sportcentra – DDM Prostějov 

23. Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci 

24. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

25. Závěr

Mgr. František Jura, primátor


Vytvořeno 2.5.2019 6:54:27 | přečteno 316x | Mgr. Jana Gáborová
load