Úvodní strana > Aktuality archiv > Při opravách hradeb zjištěna rozsáhlá vlhkost

Při opravách hradeb zjištěna rozsáhlá vlhkost

HRADBY 0601 (1)

Radní na svém posledním jednání odsouhlasili další postup při zajištění realizace stavebních prací spočívajících v odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem.

 

Při dosavadních opravách hradeb došlo při podrobných průzkumech z lešení a po provedení sond ke zjištění skutečného stavu konstrukcí.

„Zjistili jsme zásadní statické poruchy a nadměrnou vlhkost v konstrukci pod betonovým torkretem. Tento stav byl odhalen až při realizaci stavby.  Jde o havarijní stav a je třeba jej bezodkladně řešit a realizovat odpovídající sanační práce, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku. Jedná se o práce v předpokládané výši 850 tisíc korun (bez DPH). Práce by měly být zahájené do 31. 8. 2016. Požadujeme jejich dokončení nejpozději do 30. 11. 2016,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření se jedná o vrty včetně injektáží a odstranění stávajících nefunkčních zabezpečení.

„Samostatná realizace prací vedoucích k odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem až po ukončení probíhajících prací na opravě hradeb, není technicky možná. Došlo by k poškození již provedeného díla a vystavení třetích osob nepřiměřenému bezprostřednímu riziku způsobení újmy na zdraví,“ dodal Fišer.

Radní proto využijí institut zadání veřejné zakázky v krajně naléhavém případě dle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) jednomu vybranému uchazeči v jednacím řízení bez uveřejnění. Výzva k podání nabídky bude zaslána firmě OSA STERA spol. s r.o., Olomouc, která je stávajícím dodavatelem stavebních prací, jelikož se jedná o ekonomicky a technicky nejvhodnější variantu.

  

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 3.8.2016 9:56:05 | přečteno 184x | Anna Kajlíková
load