Úvodní strana > Aktuality archiv > Primátor Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení

Primátor Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení

mp

na pracovní pozici: ředitel/-ka Městské policie Prostějov

Vznik pracovního poměru zaměstnance je podmíněn splněním základních předpokladů dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění:

Druh práce:

Vedoucí zaměstnanec – strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov (ředitel/ka Městské policie Prostějov)

Popis pracovní činnosti:

plnění některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov na základě pověření Zastupitelstvem města Prostějova dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů


Zařazení:

Městská policie Prostějov


Místo výkonu práce: území statutárního města Prostějov


Základní předpoklady pro výkon funkce:

- státní občanství České republiky

- bezúhonnost (§ 4a) a spolehlivost (§ 4b) dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

- zdravotní způsobilost dle vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne 11. prosince 2008 č. 444/2008, o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

- osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle § 4 písmene f) a § 4f zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. S vybraným uchazečem, který takové osvědčení nemá, bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, na základě které bude do Městské policie Prostějov zařazen jako čekatel s platovým zařazením v 5. platové třídě v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; teprve po získání takového osvědčení může být pověřen plněním úkolů ředitele/ředitelky městské policie s pracovní smlouvou na dobu neurčitou se zařazením v 11. platové třídě.

 

Další požadavky pro přijetí:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

 • praxe v bezpečnostním sboru nebo ve veřejné správě minimálně 5 roků – podmínkou

 • praxe v řídící pozici – výhodou

 • znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a prováděcích předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • úspěšné absolvování psychologických testů

 • zbrojní průkaz skupiny D - výhodou

 • řidičské oprávnění skupiny B

 • morální předpoklady pro výkon funkce

 • výrazný smysl pro zodpovědnost, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti

 • znalost místního prostředí výhodou

Co nabízíme:

 • stabilitu zaměstnání

 • 5 týdnů dovolené

 • indispoziční volno

 • příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • možnost čerpání příspěvků ze sociálního fondu

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady a dokumenty:

 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii)

 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ne starší než 3 měsíce (dle § 4a zákona o obecní policii)

 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka (dle § 4 a §4f zákona o obecní policii), je-li uchazeč jeho držitelem

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • strukturovaný životopis

 • splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)

 • motivační dopis

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Platové zařazení:

 • 11. platová třída (při zařazení vybraného uchazeče jako čekatel – 5. platová třída), dle příslušných platových předpisů (NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)

 • příplatek za vedení

 • zvláštní příplatek

 • možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných pracovních výsledků

 

 • Zařazení do 11. pl. tř. a uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou je možné v případě, že vybraný uchazeč bude mít platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka v souladu s § 4 písm. f) a § 4f zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění nebo je-li předpoklad získání takového osvědčení do doby nástupu do funkce. V případě, že vybraný uchazeč takové osvědčení nemá, bude s ním nejprve – za účelem získání osvědčení - uzavřen pracovní poměr na dobu 6 měsíců, s pracovním zařazením čekatel a platovým zařazením do 5. platové třídy.

Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Prostějov

Termín pro podání přihlášky: do 05.02.2021

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihlášku můžete doručit následovně:

• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – ředitel/-ka Městské policie Prostějov “.


Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské Policie Prostějov, tel. č. 582 402 214 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


ikona souboruOznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel_ka Městské policie Prostějov.pdf


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 22.1.2021 10:12:55 | přečteno 437x | Anna Kajlíková
load