Úvodní strana > Připomínáme si 110 let od narození kněze a vlastence Metoděje Jaroslava Mičoly

Připomínáme si 110 let od narození kněze a vlastence Metoděje Jaroslava Mičoly

dr  M  Mičola

Jeho památku nám v Prostějově připomíná pamětní deska ve vestibulu školy na Husově náměstí a název ulice v Držovicích.

Narodil se 14. ledna 1911 na Hradisku u Rožnova pod Radhoštěm (nyní místní část Rožnova).  Rodiče pracovali na tamním statku. Od roku 1917 bydleli v Zubří. Zde jako ministrant poznal při misiích v roce 1921 salvatoriánského kněze Josefa Kubáče. 

Právě on mu pomohl splnit touhu stát se knězem. Umožnil mu vystudovat při salvatoriánském juvenátu ve Valašském Meziříčí tamní gymnázium. Po maturitě v roce 1928 vstoupil Jaroslav Mičola do řádu Společnosti Božského Spasitele – salvatoriánů a přijal řeholní jméno Metoděj. V letech 1929–1934 studoval na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě.

15. července 1934 byl vysvěcen na kněze. Další studia ukončil 2. července 1935 doktorátem z teologie a filozofie.

Po krátké službě vojenského kuráta byl 1. srpna 1936 ustanoven kaplanem v nově založené farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Jeho nadřízeným a farářem byl právě P. Josef Paternus Kubáč.  Kromě práce ve farnosti a výuky náboženství se podílel na činnosti v katolických spolcích i na organizačních pracích spojených se stavbou nové fary a přestavbou kostela sv. Petra a Pavla. Měl na starosti také vydávání farního bulletinu Vzkříšení.

Po okupaci našich zemí nacisty organizoval pomocné akce rodinám, ze kterých byl některý člen poslán do koncentračního tábora.  Také jeho kázání přinášela posilu a naději farníkům.  Po atentátu na Heydricha se postavil na stranu těžce zkoušeného národa s přesvědčením ve vítězství pravdy, práva a spravedlnosti. Za tyto názory a postoje byl udán na gestapu.

24. června 1942 byl zatčen při výuce náboženství na obecné chlapecké škole v Kollárově ulici. Poté byl odvezen na faru, kde gestapo hledalo průkazní materiály.  Následovalo převezení do Olomouce, kde byl mučen a vyslýchán. Olomoucké gestapo jej potom odvezlo do Brna.  2. července 1942 byl mimořádným německým soudem v Brně odsouzen k trestu smrti. 

3. července 1942 byl jednatřicetiletý statečný kněz-vlastenec ThDr. Metoděj Jaroslav Mičola, SDS zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. Jeho současníci jej hodnotili jako vzácného kněze, člověka svatého života s láskou k vlasti a k církvi.

Jeho památku nám v Prostějově připomíná pamětní deska ve vestibulu školy na Husově náměstí a název ulice v Držovicích. Cenné vzpomínky na něj zanechal prostějovský rodák, kněz a církevní historik P. Oldřich Beránek.

Zdroj a foto: historička Hana Bartková

 


Vytvořeno 14.1.2021 7:05:18 | přečteno 429x | Anna Kajlíková
load