Úvodní strana > Aktuality archiv > Připomínáme si 120 let od úmrtí starosty a významného národního a spolkového činitele Karla Vojáčka

Připomínáme si 120 let od úmrtí starosty a významného národního a spolkového činitele Karla Vojáčka

K  Vojáček , portrét

Odkaz spočívá především v jeho zásluhách v oblasti budování moderního města a české samosprávy. 

Před sto dvaceti lety – 25. března 1899 – zemřel v Prostějově druhý český starosta města, lékárník, mecenáš kultury, sociálních věcí a dobrodinec Karel Vojáček.

Narodil se 21. 1. 1848 v domě U Zeleného stromu (dříve č. 31 na hlavním náměstí, nyní č. 20 na Žižkově náměstí) v Prostějově Jakubovi a Vincencii Vojáčkovým.
V roce 1869 absolvoval ve Vídni studia farmacie. Od roku 1870 vykonával lékárnickou praxi v domě U Černého orla. Začal se zapojovat do veřejného a spolkového života města. Byl členem Českého politického spolku, Sokola, Měšťanské besedy, Občanské záložny a správní rady Rolnické sladovny. Stal se vůdčí osobností národní strany a členem obecního výboru. 4. 7. 1884 byl zvolen poslancem zemského sněmu. Mandátu se však musel v roce 1889 vzdát v důsledku intrik a útoků německého kandidáta Jana Zajíčka.

Po vítězství národní strany v obecních volbách byl 29. 10. 1892 zvolen starostou Prostějova. V čele města stál dvě volební období. Jeho cílem bylo v duchu volebního programu „povznesení Prostějova na výši, v jaké má býti první a největší české město Moravy“. Vybudování odborného úřednického aparátu, výstavba kanalizace, dláždění a úpravy silnic, elektrifikace, výstavba městské elektrárny, zřízení knihovny, nového hřbitova a zakládání škol (například obchodní akademie, české státní gymnázium, obecná dívčí škola v Rejskově ulici) – to všechno přispělo k modernizaci a nové tváři města.

V obecních volbách roku 1898 už nekandidoval na starostu města. Zůstal členem rady, byl také předsedou záložny a zastavárny a členem správní rady městské elektrárny a hřbitovního odboru. 27. 1. 1899 mu bylo uděleno na zasedání obecního výboru čestné občanství města jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město.

Významnou oporou mu byla manželka Karla Vojáčková.  Oba manželé byli podporovateli různých spolkových, dobročinných, sociálních a kulturních aktivit. Ve svém odkazu věnovali finanční prostředky pro potřeby města, studentů, sirotků, škol a sociálně slabých občanů. Z velké části byl z jejich finančního odkazu postaven Národní dům.

Karel Vojáček zemřel 25. března 1899 ve svých jednapadesáti letech na rakovinu hrtanu. Byl pohřben 27. března 1899 na starém hřbitově. Na podzim roku 1904 byly jeho ostatky přeneseny do hrobky na novém hřbitově na Brněnské ulici v Prostějově. Najdeme na ní bronzový náhrobek – anděla žalu kladoucího palmovou ratolest na hrob od sochaře Stanislava Suchardy.

Památku Karla Vojáčka nám připomíná také kruhový pískovcový pomník s reliéfem od Bohumila Kafky před Národním domem, busta a pamětní deska na východní straně prostějovského zámku, název náměstí a portrét od Oldřicha Lasáka v galerii starostů na prostějovské radnici.  Odkaz toho velikého, ušlechtilého Prostějovana spočívá především v jeho zásluhách v oblasti budování moderního Prostějova a české samosprávy.

Zdroj a foto: historička Hana Bartková


Vytvořeno 25.3.2019 7:54:36 | přečteno 712x | Anna Kajlíková
load